Gruodis

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

Priedas

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai biblioteka

Priedas 

Dėl AB „Geonafta“ planuojamos ūkinės veiklos (naftos gavybos aikštelės (verslovės) ir trijų - keturių naujų gręžinių), Kluonalių k., Kretingos r., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-374 papildymo ir pakeitimo“ papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos pakeitimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:198) Mokyklos g. 25, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5657/0003:390) Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:514) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0006:144) Pilalės g.7, Rūdaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:315) Kluonalių k., (kadastro nr. 5657/0003:22) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Salantuose, nuomos

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:242; 5654/0002:243) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:214) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004: 275) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:234) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-127 pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T2-228 pakeitimo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-07-01 sprendimo Nr. T2-271 pakeitimo 

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Priedas

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-359 „Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo, pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo” 1 punkto patikslinimo ir pavadinimo gatvei suteikimo

1 priedas

2 priedas

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo

Priedas 

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų perskirstymo ir patikslinimo

Priedai

Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

 Dėl AB „Lietuvos dujos“ Palangos dujų skirstymo stoties (žemės sklypo kad.nr. 5670/0004:210) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., sanitarinės apsaugos zonos ribų specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys