Lapkritis

  2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-399 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų patikslinimo“

Priedai

23 0 1

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-400 „Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“

Priedai

19 1 2

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-401 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“

22 1 1

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-402 „Dėl 2011 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“

Priedas

19 3 2

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-403 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

23 0 1

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-404 „Dėl 2011 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-405 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

24 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-406 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

20 1 3

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-407 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

Priedai

21 0 2

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-408 „Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

23 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-409 „Dėl pavedimo rengti detalųjį planą Žemaičių gatvėje, Kretingos mieste“

21 0 2

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-410 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:379) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-411 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:112) Šventosios g. 87, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-412 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:129) Žalgirio g. 10, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 2

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-413 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:674) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-414 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:199) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-415 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0001:130) Lazdininkų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-416 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:678) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-417 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0004:202), esančio Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-418 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:314) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-419 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:403; 5660/0003:424; 5660/0003:127) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-420 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:501) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

22 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-421 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedai

22 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-422 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-423 „Dėl 2010-2013 metų Kretingos suaugusiųjų mokymo centro tikslinės rėmimo programos tvirtinimo“

Priedas

21 0 1

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-424 „Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų vieno lovadienio kainos viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje tvirtinimo“

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-425 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“

Priedas

22 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-426 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“

Priedas

23 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-427 „Dėl gyvenamųjų patalpų Daktarų k., Kretingos r., pardavimo“

23 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-428 „Dėl buto Lino g. 9 - 1, Kūlupėnų k., Kretingos r., pardavimo“

23 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-429 „Dėl ūkinio pastato Budrių k., Kretingos r., nurašymo“

23 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-430 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 12, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-431 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kretingos rajono Salantų kultūros centrui“

17 0 3

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-432 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T2-280 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

20 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-433 „Dėl gyvenamųjų patalpų, nepriskirtų socialinio būsto fondui, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

19 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-434 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-344 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-435 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-387 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo tvarkos tvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo“

20 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“

Priedas

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-437 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-438 „Dėl triukšmo rodiklių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-439 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T2-195 papildymo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-440 „Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-441 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0004:242) Kvecių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-442 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T2-170 pakeitimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-443 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T2-226 pakeitimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-444 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-86 pakeitimo“

18 0 0

 2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-445 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-96 pakeitimo“

18 0 0

2010 m. lapkričio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-446 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-350 pakeitimo“

18 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai