Spalis

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono pedagogų švietimo centrui

Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Salantuose, nuomos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos ir gimnazijos klasių steigimo

Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti sutartį su viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija steigėju dėl specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl kultūrinės veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Priedai

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos priskyrimo bibliotekų grupei

Dėl projekto „Šiuolaikinis vandens valdymas“

Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų patikslinimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Priedas

Priedo priedas

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:75) J. Basanavičiaus g. 70, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:405) Darbininkų g. 15, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:457) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:721) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:295) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:25) Pryšmančių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:333) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:336) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0006:50) Žemaitės al. 3, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo

Priedai