Rugsėjis

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo“

Priedas

16 0 6

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“

22 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

Priedas

22 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

22 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl rajono švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų“

17 1 3

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-340 „Dėl dienos veiklos centro etatų“ pakeitimo“

Priedas

20 0 2

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

22 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“

21 0 0

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo“

21 0 0

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos surinkimo administravimo kainos nustatymo“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl projekto „Kretingos miesto J. Šimkaus, J. Basanavičiaus, P. Paulaičio ir Mėguvos gatvių rekonstrukcija“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas“ įgyvendinimo“

20 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T2-192 pakeitimo“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:443) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

21 0 0

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:461; 5670/0004:462; 5670/0004:463; 5670/0004:464; 5670/0004:465; 5670/0004:466; 5670/0004:467) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:359; 5670/0004:360; 5670/0004:361; 5670/0004:362; 5670/0004:363; 5670/0004:364; 5670/0004:354; 5670/0004:355) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:654) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:524) Šeduvos g. 24, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:297) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

21 0 0

2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl psichikos sveikatos stiprinimo, siekiant sumažinti savižudybių ir smurto prieš vaikus rodiklius Kretingos rajone, 2010 - 2012 m. programos tvirtinimo“

Priedas 

20 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

19 0 2

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-359 „Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo, pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo“

Priedai

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo“

Priedai 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-361 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-362 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedai

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-363 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

Priedas 

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-364 „Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo“

21 0 0

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-365 „Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų“

20 0 1

 2010 m. rugsėjo 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-366 „Dėl projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė