Rugsėjis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl rajono švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-04-29 sprendimo Nr. T2-192 pakeitimo

Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos

Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių atrinkimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

Dėl psichikos sveikatos stiprinimo, siekiant sumažinti savižudybių ir smurto prieš vaikus rodiklius Kretingos rajone, 2010 - 2012 m. programos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl atstovo į Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus tarybą skyrimo

Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo, pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo

Priedai

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo

Priedai

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo

Priedas

Dėl projekto „Kretingos miesto J. Šimkaus, J. Basanavičiaus, P. Paulaičio ir Mėguvos gatvių rekonstrukcija“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-340 „Dėl dienos veiklos centro etatų“ pakeitimo

Priedas

Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

Dėl projekto „Psichikos dienos stacionaro (centro) prie VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įkūrimas“ įgyvendinimo

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“ pakeitimo

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos surinkimo administravimo kainos nustatymo

369 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:443) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:461; 5670/0004:462; 5670/0004:463; 5670/0004:464; 5670/0004:465; 5670/0004:466; 5670/0004:467) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:359; 5670/0004:360; 5670/0004:361; 5670/0004:362; 5670/0004:363; 5670/0004:364; 5670/0004:354; 5670/0004:355) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:654) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:524) Šeduvos g. 24, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:297) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo

Dėl projekto "Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)"