Rugpjūtis

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl 2010 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“ 

23 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“ pakeitimo“ 

23 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto specialiųjų programų bei turto nuomos pajamų ir išlaidų patikslinimo“

1, 2 priedai 

22 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“

Priedas 

23 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“ 

23 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje“

23 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos“ (neskelbiama)

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas“

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija“ pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu“

24 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl patalpų Žemaitės al. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos“ 

24 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:582) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

15 2 5

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5660/0004:242), esančio Kvecių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:171) J. Basanavičiaus g. 115, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:306) Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:237) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:419) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004:334), esančių Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

22 0 2

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:828) Alksnyno g. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ 

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:154; 5660/0003:153) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:382; 5670/0004:300; 5670/0004:383) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:299) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0005:138) Kėkštų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0006:198) Nausėdų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl sandorio sudarymo“

24 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ 

Priedai

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

10 priedas

24 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo“  

Priedai

24 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

1 priedas

2 priedas

3 priedas 

22 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl valstybės turto perdavimo“ 

21 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos“

21 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl Kretingos muziejaus eksponatų perkėlimo iš pagrindinio į pagalbinį fondą bei nurašymo“ 

22 0 0

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“

Priedas 

22 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“

Priedas 

21 0 0

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams“ 

20 1 1

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas 

13 2 7

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl nuolatinės susirinkimų organizavimo vietos nustatymo, pranešimo ir pažymėjimo formų tvirtinimo“

Priedas 

21 0 1

 2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros komisijos sudėties pakeitimo“ 

21 0 1

2010 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

21 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė