Rugpjūtis

Dėl 2010 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Priedai

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo

Dėl projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros komisijos sudėties pakeitimo

Dėl pritarimo vykdyti projektą „Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija“ pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo planavimo būdu

Dėl nuolatinės susirinkimų organizavimo vietos nustatymo, pranešimo ir pažymėjimo formų tvirtinimo

Priedai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 ,,Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

Dėl Kretingos muziejaus eksponatų perkėlimo iš pagrindinio į pagalbinį fondą bei nurašymo

Dėl Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos   nuostatų patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų tvirtinimo

Priedas

Dėl patalpų Žemaitės al. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos

Dėl valstybės turto perdavimo

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos  

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

1 priedas

2 priedas

Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:582) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5660/0004:242), esančio Kvecių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:171) J. Basanavičiaus g. 115, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:306) Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:237) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:419) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:329; 5670/0004:330; 5670/0004:331; 5670/0004:332; 5670/0004:333; 5670/0004:334), esančių Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl sandorio sudarymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:828) Alksnyno g. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:154; 5660/0003:153) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo

Priedai

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“ pakeitimo

Dėl įgaliojimų suteikimo Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:382; 5670/0004:300; 5670/0004:383) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:299) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0005:138) Kėkštų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto specialiųjų programų bei turto nuomos pajamų ir išlaidų patikslinimo

1, 2 priedai

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Dėl dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0006:198) Nausėdų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr.T2-52 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo