Liepa

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo" papildymo ir patikslinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 "Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 "Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą"

18 0 4

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 "Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2010 metams nustatymo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 "Dėl 2010 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitoms"

1 priedas

2 priedas

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo"

priedas

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 - 2011 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo"

priedas

priedo priedas

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 "Dėl projekto "Regioninė galimybių studija "Vakarų krantas"""

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:211) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5640/0001:218) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5657/0003:92), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

20 0 4

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:197) Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:451) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

22 0 2

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:754) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5657/0002:518), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:700) J.Pabrėžos g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 "Dėl žemės sklypo, esančio Erlos g. 4, Salantų m., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.5657/0007:230), esančio Raguviškių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.5670/0006:124), esančio Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 "Dėl žemės sklypo, esančio Kluonalių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5657/0002:357), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.5604/0004:302), esančio Želvių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5654/0003:250), esančio Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

22 0 2

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:431) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5654/0002:504) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:184) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0002:216) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5604/0010:90) Darbėnų mstl., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 "Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5617/0005:277) Ėgliškių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 "Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5657/0002:360), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo"

23 0 1

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo"

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo"

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą"

priedas

24 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai "

priedas

22 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 "Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo"

22 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 "Dėl pritarimo pasirašyti partnerystės sutartį su Ugdymo plėtotės centru projektui "Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas" įgyvendinti"

22 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo" pakeitimo"

priedas

14 1 8

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 "Dėl 2010 - 2012 metų kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo plano patvirtinimo"

priedas

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo" pakeitimo"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 "Dėl gyvenamųjų patalpų Daktarų k., Kretingos r., pardavimo"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 "Dėl multimedijos projektorių perėmimo"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 "Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 "Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 "Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise gimnazijoms"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 "Dėl rajono mero pavaduotojos Jolitos Vaickienės atostogų"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 "Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo"

23 0 0

2010 m. liepos 1 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr.T2-149 "Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo"

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė