Liepa

 

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto“ patikslinimo“

• Priedai

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

• Priedas

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl iš valstybės biudžeto gautų papildomų lėšų, skirtų vadovėliams, specialiosioms mokymo priemonėms ir ugdymo procesui reikalingai literatūrai įsigyti 2007 metais, paskirstymo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr.T2-252 ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo ir papildymo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl bendradarbiavimo sutarties su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl Gedimino Žilio skyrimo Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus pareigoms“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl pastatų pirkimo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

• Priedas

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl paminklo Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui Jonui Karoliui Chodkevičiui“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir tarybos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir meno tarybos sudarymo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-27 pakeitimo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos projektų vertinimo komisijos sudarymo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos patvirtinimo“

• Priedas

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl Kretingos rajono mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos ir kreipimosi dėl socialinės paramos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl pritarimo projektui „Kretingos rajono Salantų gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“

2007 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“