Birželis


Dėl gyvenamųjų patalpų Daktarų k., Kretingos r., pardavimo

Dėl 2010-2012 metų kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo plano patvirtinimo

Priedas

Dėl pritarimo pasirašyti partnerystės sutartį su Ugdymo plėtotės centru projektui „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ įgyvendinti

Dėl multimedijos projektorių perėmimo

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise gimnazijoms

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2010 metams nustatymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kkretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ papildymo ir patikslinimo

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitoms

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:218) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 5657/0003:92), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:197) Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:451) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:754) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 5657/0002:518), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:700) J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo, esančio Erlos g. 4, Salantų m., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

Dėl rajono mero pavaduotojos Jolitos Vaickienės atostogų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės asignavimų valdytojų specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos tvirtinimo

Priedas

Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr.5657/0007:230), esančio Rguviškių k., Ketingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr.5670/0006:124), esančio Kauleikių k., Ketingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl žemės sklypo, esančio Kuonalių g., Ketingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr.5657/0002:357), esančio Kuonalių k., Ketingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo

Aiškinamasis raštas

Priedai

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai

Priedas

Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr.5604/0004:302), esančio Želvių k., Kretingos r., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl projekto „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas““

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 - 2011 metų Korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

Priedas (priedo priedas)

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

Priedas

Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 5654/0003:250), esančio Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:431) Parąžės k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:504) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:184) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0002:216) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:90) Darbėnų mstl., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0005:277) Ėgliškių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis nr. 5657/0002:360), esančio Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T2-149 „Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo