Gegužė

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedai

21 0 1

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2009 m. ataskaitos tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose, Darbėnuose)“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl projektų „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas kartenos vidurinėje mokykloje“, „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinėje mokykloje“ ir „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kalniškių pagrindinėje mokykloje“

20 0 20

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl žemės nuomos mokesčio“

22 0 0

 2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-319 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“

20 0 1

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo“

18 0 3

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo“

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“

12 0 9

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų pakeitimo ir etato tvirtinimo“

18 0 3

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo“

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:421) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:224) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:483) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5657/0002:388; 5657/0002:494) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:438) Kretingos m. detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:360) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:372) Kurmaičių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0002:62) Pajuodupių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 1 2

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:529) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0006:46) Rūdaičių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:250) P. Vileišio g. 43, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:291) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:264) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl detaliojo plano Vytauto g. 137A, kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo ir papildymo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl garažo Kalniškių k., Kretingos r., pardavimo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių pakeitimo“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo“

Priedai

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedai

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-205 pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Jolitos Vaickienės nemokamų atostogų“

21 0 1

  2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl Kretingos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai-Palanga kelio detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2010 m. gegužės 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl pritarimo detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. T2-303, sprendinių keitimui“

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė