Gegužė


Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

Aiškinamojo rašto priedai

Priedai

Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų pakeitimo ir etato tvirtinimo

Dėl garažo Kalniškių k., Kretingos r., pardavimo

Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo

Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko ūkinės veiklos nepriklausomo audito

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-319 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl žemės nuomos mokesčio

Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui

Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose, Darbėnuose)“

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo

Dėl projektų „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje“ ir „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinėje mokykloje“

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-212 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-205 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Jolitos Vaickienės nemokamų atostogų

 Dėl Kretingos rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano 2009 m. ataskaitos tvirtinimo

Ataskaita

Dėl Žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:360) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:438) Kretingos m. detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0002:62) Pajuodupių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:211) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:421) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:250) P.Vileišio g. 43, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:224) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl detaliojo plano Vytauto g. 137A, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:264) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:291) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:483) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:372) Kurmaičių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0006:46) Rūdaičių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5657/0002:388; 5657/0002:494) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:529) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 Dėl Kretingos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai-Palanga kelio detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 Dėl pritarimo detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. T2-303, sprendinių keitimui