Balandis


Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2009 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 2009 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2009 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2009 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2009 m. ataskaitos

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės herbo ir rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės statinių naudojimo priežiūros taisyklių patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimo Nr. 221 „Dėl gyvūnų laikymo Kretingos rajono gyvenamosiose vietovėse taisyklių tvirtinimo“ papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-20 ,,Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-48 pakeitimo

Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2009 metų veiklos ataskaitai

Priedas

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis Kretingos rajono kultūros centrui

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ vadovo 2009 metų ataskaitos

Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2009 metų ataskaitos

Priedas

Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2009 metų ataskaitos

Priedas

Priedas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų vadovo 2009 metų ataskaitos

Priedas

  Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko vadovo 2009 metų ataskaitos

Priedas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo 2009 metų ataskaitos

Priedas

Dėl Dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos patvirtinimo

Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo

Priedas

Aiškinamojo rašto priedas

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Aiškinamasis raštas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl patalpos Vilniaus g., Kretingoje, nuomos

Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės 2014 – 2020 metų plėtros plano parengimas“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2011-2013 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-85 pripažinimo netekusiu galios

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-63 pakeitimo

Dėl pritarimo projektui „Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie lurdo rekonstravimas“

Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2009 metų ataskaitos ir 2010 metų sąmatos tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas, modernizuojant Kretingos socialinių paslaugų centrą“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Priedas

Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2010 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0001:123) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo Klibių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5657/0003:593; 5657/0003:594) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:557) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:517) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:204) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:419) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:384) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0005:321) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:777) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:789) Penkininkų g. 28, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:311) Pryšmančių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl teritorijos Senosios Įpilties k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:420) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo Atžalyno g., Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis rašas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0006:295) I.J. Masalskio g. 8, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:453) Mėguvos g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:312) Pryšmančių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl pritarimo detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. T2-303, sprendinių keitimui

Dėl negyvenamųjų patalpų ir ilgalaikio materialiojo turto panaudos

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:167) Klibių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Salantų m., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:454) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T2-107 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:727) Savanorių g. 58, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“ dalinio pakeitimo