Kovas

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo“

23 0 0

 2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-74 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą“

15 4 3

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-75 „Dėl pritarimo 2009 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-76 „Dėl 2011 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

15 6 2

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-77 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-78 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų“

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo, migruojant mokiniams, tvarkos aprašo patvirtinimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-80 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2009 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

21 2 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2009 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-82 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-83 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitai“

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-84 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:446) Kretingsodžio k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-85 „Dėl detaliojo plano Tiekėjų g. 29A, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-86 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0006:291; 5660/0006:292; 5660/0006:293; 5660/0006:294; 5660/0006:295; 5660/0006:296) Rūdaičių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-87 „Dėl žemės sklypų Žemaičių g. 23 (kadastro nr. 5634/0008:591) ir Žemaičių g. 19 (kadastro nr. 5634/0008:55), Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-88 „Žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:369) Klibių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-89 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:513; 5670/0004:514) Kiauleikių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-90 „Dėl detaliojo plano Pryšmančių k., Kretingos r. (kadastro nr. 5670/0001:157), tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-91 „Dėl žemės sklypų Taikos g. 59 (kadastro nr. 5634/0008:191) ir J.Jablonskio g. 45 (kadastro nr. 5634/0008:457), Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-92 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:448) Laisvės g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-93 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:515) Kiauleikių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:535; 5634/0004:536) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-95 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:124) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-96 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:333) Mažučių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-97 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:198) Kvecių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-98 „Dėl žemės sklypo (kadastr.nr. 5660/0007:15) Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-99 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0006:147; 5634/0006:168; 5634/0006:180) Savanorių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas ir brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-100 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:104) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-101 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:341) Tiekėjų g. 29B, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-102 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:387) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-103 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0003:334; 5634/0003:333) Šventosios g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-104 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:104) S. Daukanto g. 33, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-105 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:22) Žilvičių g. 6, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-106 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:349) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-107 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:727) Savanorių g. 58, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-108 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo“

Priedai

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-109 „Dėl pritarimo Kretingos autobusų stoties su prekybos centru koncepcijai ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo“

22 1 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-110 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-111 „Dėl pritarimo Kretingos rajono biudžetinių įstaigų 2009 metų veiklos ataskaitoms“

Priedai

22 0 1

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-112 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2009 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2010 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-115 „Dėl Kretingos muziejaus 2010 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-116 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2010 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-117 „Dėl Kretingos rajono salantų kultūros centro 2010 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-118 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2010-2012 metų programos tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-376 pripažinimo netekusiu galios“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-119 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T2-250 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ papildymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-121 „Dėl apskaičiuotos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-123 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-124 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-125 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-126 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-127 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-128 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

19 0 3

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-129 „Dėl atsisakymo perimti Salantų specialiosios mokyklos savininko teises, pareigas ir turtą“

21 1 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-112 ,,Dėl studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimu Nr. T2-253 patvirtintos savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio nustatymo metodikos II dalies pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr. T2-314 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio ir nuomos mokesčio nustatymo“ dalinio pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-134 „Dėl bibliotekos patalpų Kumpikų k., Kretingos r., išbraukimo iš rajono privatizavimo objektų sąrašo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl 2/3 dalių negyvenamosios patalpos Kumpikų k., Kretingos r., pardavimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl turto perėmimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos vaikų ugdymo centrui“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl negyvenamųjų patalpų Žvainių kaime, Imbarės seniūnijoje, panaudos“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – šv. Jokūbo pamario kelias“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl personalo valdymo funkcijų savivaldybės administracijos direktoriui priskyrimo“ papildymo“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų ir sprendimo pripažinimo netekusiais galios“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 213 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“

22 0 0

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl leidimo Jolitai Vaickienei neatvykti į darbą ir jos kasmetinių atostogų“

21 0 1

2010 m. kovo 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0007:156 ir 5660/0007:18) Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Brėžinys

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė