Kovas


Dėl bibliotekos patalpų Kumpikų k., Kretingos r., išbraukimo iš rajono privatizavimo objektų sąrašo

Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą

Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2010 - 2012 metų programos tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-376 pripažinimo netekusiu galios

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2010 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas

Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2010 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:446) Kretingsodžio k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Tiekėjų g. 29A, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0006:291; 5660/0006:292; 5660/0006:293; 5660/0006:294; 5660/0006:295; 5660/0006:296), Rūdaičių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų Žemaičių g. 23 (kadastro nr. 5634/0008:591) ir Žemaičių g. 19 (kadastro nr. 5634/0008:55), Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0001:369) Klibių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:513; 5670/0004:514) Kiauleikių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Pryšmančių k., Kretingos r. (kadastrinis nr. 5670/0001:157), tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų Taikos g. 59 (kadastro nr. 5634/0008:191) ir J.Jablonskio g. 45 (kadastro nr. 5634/0008:457), Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:448) Laisvės g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Tiekėjų g. 7A ir Palangos g. 38B, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamsis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:515) Kiauleikių k, Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamsis raštas

Brėžinys 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl personalo valdymo funkcijų savivaldybės administracijos direktoriui priskyrimo“ papildymo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-146 pakeitimo 

Dėl 2/3 dalių negyvenamosios patalpos Kumpikų k., Kretingos r., pardavimo 

Dėl turto perėmimo 

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą 

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms

Dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų punktų ir sprendimo pripažinimo netekusiais galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo

Priedas

Dėl pritarimo Kretingos rajono biudžetinių įstaigų 2009 metų veiklos ataskaitoms

Priedai

Dėl Kretingos muziejaus 2010 metų veiklos plano tvirtinimo

Priedas 

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2009 metų veiklos ataskaitai

Priedas 

Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos vaikų ugdymo centrui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimo Nr. 213 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2010 metų veiklos programos tvirtinimo

Priedas 

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl 2011 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dėl projekto „Europos kultūrinio turistinio maršruto aktyvinimas Pietų Baltijos teritorijoje – Šv. Jokūbo pamario kelias“

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės pratęsimo

Priedai 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr. T2-314 „Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio ir nuomos mokesčio nustatymo“ dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimu Nr. T2-253 patvirtintos savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio nustatymo metodikos II dalies pakeitimo

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2009 metų veiklos ataskaitai

Priedas 

Dėl sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimo dokumento rengimo

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0004:535; 5634/0004:536) Penkininkų g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:124) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:333) Mažučių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:198) Kvecių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastr.nr. 5660/0007:15) Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0006:147; 5634/0006:168; 5634/0006:180) Savanorių g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas ir brėžinys 

 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:104) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:341) Tiekėjų g. 29B, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:387) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0003:334; 5634/0003:333) Šventosios g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:104) S. Daukanto g. 33, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:22) žilvičių g. 6, kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo 

Dėl dienos veiklos centro neįgaliųjų mitybos kainos patvirtinimo 

Dėl atsisakymo perimti Salantų specialiosios mokyklos savininko teises, pareigas ir turtą 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ patikslinimo

Dėl leidimo Jolitai Vaickienei neatvykti į darbą ir jos kasmetinių atostogų 

Dėl pritarimo Kretingos autobusų stoties su prekybos centru koncepcijai 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T2-250 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ papildymo

Dėl negyvenamųjų patalpų Žvainių kaime, Imbarės seniūnijoje, panaudos 

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingoje, nuomos 

Dėl pritarimo 2009 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo, migruojant mokiniams, tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:349) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą 

Dėl apskaičiuotos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo

Aiškinamojo rašto priedas 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų 

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:727) Savanorių g. 58, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2009 m. veiklos ataskaitos

Priedas

 Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0007:156 ir 5660/0007:18) Užpelkių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Brėžinys