Vasaris


Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo

Dėl Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl negyvenamųjų patalpų Klaipėdos g. 135C, Kretingoje, panaudos

Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2009 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2010 metų mokymo prioritetų nustatymo

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise

Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-10-27 sprendimo Nr. T2-289 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Kretingos muziejaus 2009 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0003:64, 5634/0003:54) Žemaitės al./Šventosios g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos I ir III tvenkinių išvalymas“

Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimą Nr. T2-247, 2009-01-29 sprendimą Nr. T2-34

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 5 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

Dėl mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų Kretingos rajono savivaldybės mokyklose ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo

Priedas

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2009 m. veiklos ataskaitai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

72 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

 73 Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:258) Taikos g. 31, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys