Sausis


Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2009 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-126 „Dėl etikos komisijos sudarymo, pirmininko bei pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ 1punkto pakeitimo

Dėl Sonatos Litvinienės skyrimo Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos direktorės pareigoms

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-372 ir 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-183 pripažinimo netekusiais galios

Dėl projekto „Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono moterų verslininkių verslumo gebėjimų ugdymas“

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-222 pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-16 patvirtinto licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. t2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-250 „Dėl Kretingos rajono kultūros ir meno tarybos sudarymo” pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-115 ir 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-27 pakeitimo bei 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-251 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-345 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“, 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-70 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo

Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0002:167) Lazdininkų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:290) Laisvės g. 48 / Vienuolyno g. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:175; 5670/0002:142), Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Kluonalių g. 19A, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0006:188) Savanorių g. 44 / Topolių aklg. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Savanorių g. 14 / Gėlių g. 8, Kretingos m., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:609) Teresiečių g. 10, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Tomo Ambrozaičio skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms

Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Priedas

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl prekybos Kretingos rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisyklių tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-38 ir 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-200 pripažinimo netekusiais galios

Dėl gatvės pratęsimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 65 pripažinimo netekusiu galios

 Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių

Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir Kretingos rajono savivaldybės 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų“ 2 priedo „Gyventojų, kuriems nesuteikta žemės mokesčio lengvata, sąrašas“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

 Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų

Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-201 pakeitimo

1 priedas

2 priedas

 Dėl žemės sklypo (kadastr. nr. 5660/0003:445) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimo Nr. T2-236 2 punktą, 2009 m. kovo 26 d. tarybos sprendimą Nr. T2-82, 2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimą Nr. T2-168

Priedai

Dėl negyvenamųjų patalpų Raguviškių kaime, Žalgirio seniūnijoje, panaudos

Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-03-16 sprendimu Nr. 29 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimui ir pripažinimo netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimą Nr. T2-273

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį Kretingos rajono Salantų kultūros centrui

 Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo

Dėl atstovų į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybą delegavimo