Bendrųjų planų sprendiniai

Parengtas bendrasis Kretingos miesto ir rajono planas

 

Informuojame, apie parengtus Kretingos r. sav. teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius

 

Pradėtos bendrojo plano keitimo procedūros

 

2020 m. vasario 14 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-133 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos 2 variantui“

 

 

 

Bendrojo plano keitimo sutartis (2019 m. sausio 24 d.)

2018 m. gegužės 23 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-449 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“

 2018 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir  jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“

 

 

***

 

 

 
    EUROPOS SĄJUNGA

 

ES LĖŠOS – PROJEKTUI „KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PARENGIMAS“ 

Kretingos rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas“ pagal BPD 5 prioriteto „Techninė pagalba“ 5.2 priemonę „Programos viešumas ir vertinimas (ESF)”, kuriam iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo gauta 862 500 Lt. Savivaldybė įsipareigojo pridėti 241 500 Lt savų lėšų, dar 46 000 Lt projektui buvo skirta iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

Projekto tikslas buvo parengti Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendruosius planus.

Pagal LR teritorijų planavimo įstatymą – tai strateginės svarbos dokumentai, reglamentuojantys statybas, investicijas, pramonės, žemės ūkio, miškininkystės ir rekreacijos plėtrą, sudarantys galimybę pagal išanalizuotus ir apibendrintus sprendinius vėliau rengti detaliuosius žemės sklypų planus.

Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendruosius planus, laimėję konkursą, parengė Klaipėdos universiteto specialistai.

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrasis planas patvirtintas  2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-322

 

  TEKSTINĖS DALIES IŠTAISYMAS

GRAFINĖS DALIES IŠTAISYMAS

 

Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Kretingos rajono bendrasis planas. Urbanistinė struktūra, žemės tvarkymo reglamentų brėžinys M 1:50 000

Kretingos rajono bendrasis planas. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų brėžinys M 1:50000

Kretingos rajono bendrasis planas. Kraštovaizdžio tvarkymo, rekreacijos ir turizmo brėžinys M 1:50000

Kretingos rajono bendrasis planas. Kultūros paveldo, miškų išdėstymo brėžinys M 1:50000

 

Kretingos miesto bendrojo plano sprendiniai

Kretingos miesto bendrasis planas. Urbanistinė struktūra, žemės tvarkymo ir kultūros paveldo brėžinys M 1:10 000

Kretingos miesto bendrasis planas. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų brėžinys M 1:10000

Kretingos miesto bendrasis planas. Aukštybinių pastatų, vertikalių akcentų išdėstymo, prekybos centrų brėžinys M 1:10000

Kretingos miesto bendrasis planas. Kraštovaizdžio tvarkymo, rekreacijos ir turizmo brėžinys M 1:10000

 

 

 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-261 patvirtinta:

1. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto - bendrųjų planų koncepcija;

2. Kretingos miesto bendrojo plano teritorijos funkciniai prioritetai, erdvinė kompozicija M1:25 000;

3. Kretingos rajono bendrojo plano teritorijos funkciniai prioritetai, erdvinė kompozicija M1:150 000.