Birželis

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-205 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-206 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr.T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto“ patikslinimo ir papildymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-207 „Dėl leidimo paimti 1658,3 tūkst.Lt trumpalaikę paskolą iš Valstybės biudžeto lėšų ir įgaliojimo pasirašyti trumpalaikės paskolos sutartį su Finansų ministerija“.

• Sprendimo Nr.T2-207 priedas.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“.

• Sprendimo Nr.T2-208 priedas.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-209 “Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 206 punkto pakeitimo”.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-210 „Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo Socialinio būsto fondui plėtoti“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-211 „Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-212 “Dėl valdybos atšaukimo ir naujos valdybos išrinkimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-213 “Dėl pritarimo 2006 metų Valstybės turto ir Savivaldybės turto ataskaitoms”.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-214 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 2007 metais“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-215 „Dėl žemės mokesčio lengvatų 2007 metais“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-216 “Dėl lėšų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Plėtros programos”.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-217 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-218 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-219 „Dėl darbo grupės sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-220 „Dėl negrąžintinų subsidijų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-221 “Dėl pritarimo Kretingos pranciškonų gimnazijos likvidavimui”.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-222 „Dėl išlyginamosios klasės steigimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T2-18 „Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų“ papildymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-224 „Dėl Kretingos rajono Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-225 „Dėl Kretingos rajono mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-226 „Dėl Valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje žuvusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-230 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-233 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T2-98 patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės konkurso viešiesiems darbams atlikti organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-234 “Dėl negyvenamosios patalpos Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinėje mokykloje panaudos”.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-235 „Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone organizacinio komiteto tvirtinimo“.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-236 „Dėl pavedimo Aleksui Kupreliui laikinai eiti SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus pareigas“.