Gruodis

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ patikslinimo“

Priedai

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto“ 7 punkto pripažinimo netekusiu galios“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

18
0 3

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“

21
0 1

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2009 metų veiklos“

Priedas

21
0 2

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0007:130; 5660/0007:132) Užpelkių k., Kretingos r., specialiojo plano tvirtinimo“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:174) Kūlupėnų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:277) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:274) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-359 Dėl naftos gavybos gręžinių „Kretinga-4“ ir „Kretinga-5“ bei naftos gavybos aikštelės (verslovės) Kluonalių g., Kretingos m., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18
0 5

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl 2009 – 2012 metų Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos rėmimo ir pasirengimo akreditacijai programos tvirtinimo“

Priedas

21
0 1

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-361 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „tradicinių amatų centro įkūrimas“

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-362 „Dėl projekto „Kretingos rajono 2007 - 2013 m. Plėtros plano atnaujinimas“ įgyvendinimo“

22
0 1

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-363 „Dėl žemės mokesčio lengvatos“

13
4 4

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-364 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos veiklos nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo“

Priedai

23
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-365 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“

15
2 4

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-366 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo bei Kretingos rajono tarybos 1996-04-29 sprendimo Nr.21 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 pakeitimo“

15
3 3

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-367 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui“

Priedas

20
0 1

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-368 „Dėl patalpų Žemaitės al. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos“

19
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-369 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

20
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-370 „Dėl įgaliojimo valdyti ir organizuoti keleivių vežimą“

21
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-371 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašo“

20
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-372 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Brėžiniai

21
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl leidimo Jolitai Vaickienei neatvykti į darbą“

22
0 0

2009 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-374 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Planai ir koordinačių žiniaraščiai

22
0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė