Lapkritis

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl 2010 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo“

Priedas 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ patikslinimo“

Priedai 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“

Priedas 

20
1 3

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų“

21
0 1

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-225 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, papildomo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

22
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl krašto kelio Nr. 226 Kartena–Kūlupėnai-Salantai 4,78 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2303 Kretinga - Kūlupėnai rekonstravimo specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. T2-361 „Dėl detaliojo plano Žemaitės al. nr. 41, Kretingos m., tvirtinimo“, keitimui“

22
0 2

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:753) Taikos g. 89, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:238) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2009 metų išlaidų ir plėtros komisijos sudėties pakeitimo“

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl pritarimo projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ partnerystės sutarčiai“

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl projekto „Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis“ 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl projekto „Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimo ir pritarimo partnerystės sutarčiai“ 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas 

16
2 6

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų specialiųjų pedagogų tarnybinių atlyginimų priedų“ 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“ 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl patalpų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo“ 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pertvarkymo į Kretingos rajono Darbėnų gimnaziją“

23
0 1

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto, Kretingos rajono Darbėnų ir Kartenos vidurinių mokyklų nuostatų pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas 

24
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo"

23
0 1

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ 

22
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl asmenų nukreipimo trumpalaikei socialinei globai ir mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas Tvarkos aprašo patvirtinimo“

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2008 metų ataskaitos patvirtinimo“

Priedas 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo“

Priedas 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 ir 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-106 2 priedo dalinio pakeitimo“

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“ 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Planai 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl Birutės Karčauskienės skyrimo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pareigoms“ 

23
0 0

2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kazio Anužio atleidimo iš Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų“

22
0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė