Lapkritis

Dėl rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų specialiųjų pedagogų tarnybinių atlyginimų priedų

Dėl patalpų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo

Dėl Birutės Karčauskienės skyrimo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pareigoms

Dėl Kazio Anužio atleidimo iš Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų

Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pertvarkymo į Kretingos rajono Darbėnų gimnaziją

Dėl Kretingos Marijono Daujoto, Kretingos rajono Darbėnų ir Kartenos vidurinių mokyklų nuostatų pakeitimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo

Priedas

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0008:753) Taikos g. 89, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Jolitos Vaickienės nemokamų atostogų

Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą

Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos

Dėl 2010 metų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo

Aiškinamojo rašto priedas

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 ir 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-106 2 priedo dalinio pakeitimo

Aiškinamojo rašto priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2009 metų išlaidų ir plėtros komisijos sudėties pakeitimo

Dėl projekto „Klaipėdos apskrities savivaldybių administracijų darbuotojų ir savivaldybių tarybų narių kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimo ir pritarimo partnerystės sutarčiai

Dėl projekto „Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis“

Dėl pritarimo projekto „Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose“ partnerystės sutarčiai

Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:238) Kiauleikių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ patikslinimo

Priedai

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-225 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, papildomo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl krašto kelio Nr. 226 Kartena – Kūlupėnai - Salantai 4,78 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2303 Kretinga - Kūlupėnai rekonstravimo specialiojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. T2-361 „Dėl detaliojo plano Žemaitės al. Nr. 41, Kretingos m., tvirtinimo“, keitimui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo

Dėl asmenų nukreipimo trumpalaikei socialinei globai ir mokėjimo už trumpalaikės socialinės globos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2008 metų ataskaitos patvirtinimo

Priedas

Dėl pavadinimo gatvėms suteikimo

Planai ir koordinačių žiniaraščiai

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo