Spalis

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

18
3 1

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“

Priedas

21
0 2

  2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

22
0 0

  2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje“

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

22
1 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo“

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ dalinio keitimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2010 - 2012 metų investicijų plano derinimo“

Priedas

22
0 1

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo“

22
0 1

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:499) Taikos g. 24, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

 2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:315) P. Bizausko g. 10, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21
1 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k. Ir Žynelių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0003:297) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5657/0005:325; 5657/0005:326; 5657/0005:327) Raguviškių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0007:229) Žibininkų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

23
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl Dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo ir papildymo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-315 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-71 pakeitimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimų Nr. T2-351 ir Nr. T2-352 pakeitimo“

22
0 0

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

19
0 3

2009 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ papildymo“

22
0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė