Spalis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-71 pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr. 82 „Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų plotų bei ribų tvirtinimo“ 5 priedo pakeitimo

Dėl žemės sklypų Benaičių k., Pelėkių k., S. Įpilties k. ir Žynelių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų-darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo ir papildymo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:297) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5657/0005:325; 5657/0005:326; 5657/0005:327) Raguviškių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:499) Taikos g. 24, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:229) Žibininkų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. Sprendimo Nr. T2-315 „dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašo patvirtinimo“ dalinio keitimo

Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2010 - 2012 metų investicijų plano derinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimų Nr. T2-351 ir Nr. T2-352 pakeitimo

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo ir Kretingos rajono savivaldybės 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ 1.1. punkto pripažinimo netekusiu galios

Dėl savivaldybės turto panaudos

Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos patvirtinimo

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:315) P. Bizausko g. 10, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-121 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ papildymo