Komisijos ir darbo grupės

 Informacija nuolat atnaujinama.

 

Pavadinimas Strateginio planavimo taryba
Nariai
 • Antanas Kalnius, savivaldybės meras, tarybos primininkas.

Nariai:

 • Dovydas Bajoras, savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Steponas Baltuonis, savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas;
 • Virginijus Domarkas, savivaldybės tarybos narys, Švietimo komiteto pirmininkas;
 • Romualdas Jablonskis, savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Vaidas Kuprelis, savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Juozas Mažeika, savivaldybės tarybos narys, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;
 • Vytautas Ročys, savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Dangiras Samalius, savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas, Klaipėdos regiono plėtros tarybos narys.
 • Jolita Vaickienė, savivaldybės tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininkė.
Funkcijos  
  Strateginio planavimo tarybos sudėtis patvirtinta 2020 m. balandžio 15 d. mero potvarkiu Nr. V3-17 „Dėl Strateginio planavimo tarybos patvirtinimo“

 

Pavadinimas Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija
Nariai
 • Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas.

Nariai:

 • Vilius Adomaitis, savivaldybės Tarybos narių jungtinės „Kretingos krašto“ frakcijos atstovas;
 • Valerijonas Kubilius, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos socialdemokratų ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos atstovas;
 • Raimundas Puškorius, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Vytautas Ročys, savivaldybės Tarybos narių jungtinės „Kretingos krašto“ frakcijos atstovas;
 • Dangiras Samalius, savivaldybės Tarybos narių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas;
 • Marius Meškauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos narys, nepriklausantis jokiai frakcijai;
 • Jolita Vaickienė, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos socialdemokratų ir Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos atstovė;
 • Vitalija Valančiutė, savivaldybės Tarybos narių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos frakcijos atstovė.
Funkcijos Nagrinėti gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir spręsti, kokį teikti svarstyti savivaldybės tarybai kandidatą Garbės piliečio vardui suteikti, vadovaujantis Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-447.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba
Nariai
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Ieva Garjonienė, tautodailininkė;
 • Lidija Kuklienė, dailininkė;
 • Andrius Miežis, meno kūrėjas;
 • Raimundas Puškorius, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Kristina Rimienė, Kretingos rajono kultūros centro kamerinio choro vadovė;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Algimantas Verbutas, menininkas.
Funkcijos Svarstyti kandidatų Kultūros ir meno premijai gauti paraiškas, vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-250.

 

Pavadinimas Nuolatinė komisija prašymams dėl lengvatų teikimo už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nagrinėti ir siūlymams savivaldybės Tarybai teikti
Nariai
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas;
 • Sigutė Jazbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • Birutė Kaunienė – SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos administravimo skyriaus vyr. vadybininkė, narė;
 • Lina Rimkuvienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Alma Rumbutienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Rimantas Žiaušys – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorius, narys;
 • Laura Tautkevičienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė, narė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Paramos teikimo komisija
Nariai
 • Antanas Kalnius – Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas.
 • Danutė Blagnienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Zita Abelkienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), narė;
 • Alvydas Poškys – Darbėnų seniūnas, narys;
 • Sigita Riepšaitė – Kretingos seniūnė, narė.
Funkcijos

Pagrindiniai komisijos uždaviniai – Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymų dėl socialinės paramos skyrimo svarstymas ir sprendimų priėmimas.

Komisija, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • svarsto pateiktus Kretingos rajono savivaldybės gyventojų prašymus dėl vienkartinės piniginės paramos ir priima sprendimus dėl jos skyrimo;
 • analizuoja šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • analizuoja šeimų, įrašytų į socialinės rizikos šeimų apskaitą, prašymus dėl atleidimo nuo mokėjimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse;
 • nagrinėja ir kitus su socialine parama susijusius klausimus, priima Komisijos kompetencijai priskirtus sprendimus ar teikia pasiūlymus Tarybai, merui, administracijos direktoriui.

 

Pavadinimas Komisija prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Zita Abelkienė – savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja);
 • Renata Jonauskienė – savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Jolanta Jurgutienė – savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
 • Ričardas Kačinas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas;
 • Gintarė Liobikienė – savivaldybės administracijos Kretingos miesto seniūnė;
 • Dalia Martišauskienė – savivaldybės Tarybos narė;
 • Erikas Žiubrys – savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Antikorupcijos komisija
Nariai
 • Vilius Adomaitis – pirmininkas, Tarybos narys, tel. nr. +370 686 60518, el. p. vilius [dot] adomaitis [at] kretinga [dot] lt
 • Steponas Baltuonis – pirmininko pavaduotojas, Steponas Baltuonis – Tarybos narys, tel. nr. + 370 698 12890, el. p. steponas [dot] baltuonis [at] kretinga [dot] lt

Nariai:

 • Romualdas Jablonskis – Tarybos narys, tel. nr. +370 686 35776, el. p. romualdas [dot] jablonskis [at] kretinga [dot] lt
 • Vaidas Kuprelis – Tarybos narys, tel. nr. +370 686 29059, el. p. vaidas [dot] kuprelis [at] kretinga [dot] lt
 • Vytautas Ročys – Tarybos narys, tel. nr. +370 676 32700, el. p. vytautas [dot] rocys [at] kretinga [dot] lt
 • Zita Abelkienė – Rubulių kaimo bendruomenės pirmininkė, tel. nr. +370 612 48810, el. p. zita [dot] abelkiene [at] kretinga [dot] lt
 • Pranas Liaučius – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis, tel. nr. +370 616 40312
 • Arvydas Matiejauskas – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitis, tel. nr. +370 673 95755, el. p. midgardasjurate [at] gmail [dot] com
 • Antanas Puidokas – Kretingsodžio kaimo bendruomenės „Savas sodžius“ pirmininkas, tel. nr. +370 698 77621, el. p. antanas [dot] puidokas [at] gmail [dot] com
Funkcijos

Kretingos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Etikos komisija
Nariai

Antanas Puodys – pirmininkas, Tarybos narys;

Valerijonas Kubilius – pirmininko pavaduotojas, Tarybos narys;

Nariai:

 • Olessya Aliyeva – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitė;
 • Gražina Katkuvienė – Kretingos seniūnijos seniūnaitė;
 • Daiva Pipiraitė – Kretingos miesto seniūnijos seniūnaitė;
 • Dangiras Samalius – mero pavaduotojas;
 • Vitalija Valančiutė – Tarybos narė.
Funkcijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (pakeitimas)

 

Pavadinimas Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų vertinimo komisija 
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Simona Dumčiūtė, Kretingos rajono savivaldybės mero padėjėja;
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė  (vyr. specialistė);
 • Violeta Turauskaitė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Vaida Jakumienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė.
Funkcijos Svarstyti, įvertinti projektų paraiškas bei pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl dalinio finansavimo. 

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
Nariai
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas.

Nariai:

 • Sigutė Bendikienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kretingos viltis, pirmininkė;
 • Jurgita Cinskienė, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė;
 • Laura Dambrauskienė, Kūlupėnų moterų klubo „Emocijos“ pirmininkė;
 • Tautvydas Jonušas, Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“, narys;
 • Marius Meškauskas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Angelė Paulauskienė, Kretingos trečiojo amžiaus universiteto valdybos pirmininkė;
 • Sonata Petravičienė, Švietimo skyriaus, vyr. specialistė;
 • Antanas Puodys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys;
 • Felicija Stramilaitė, klubo „Atrask save“ narė;
 • Danutė Šorienė, Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ koordinatorė;
 • Vitalija Valančiūtė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkė;
 • Erikas Žiubrys, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
Funkcijos
 • teikti pasiūlymus bei išvadas rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo klausimais;
 • teikti pasiūlymus bei išvadas Kretingos rajono savivaldybės institucijoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių prioritetų;
 • inicijuoti rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programų rengimą bei teikti pasiūlymus dėl parengtų programų priemonių finansavimo prioritetų.

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Nariai
 • Brigita Barkauskaitė – Kretingos rajono jaunimo reikalų tarybos narė;
 • Martynas Bružas – Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios rinktinės Kretingos 5-osios kuopos narys;
 • Romualdas Jablonskis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas;
 • Lina Jadenkuvienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė;
 • Vaida Jakumienė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Tautvydas Jonušas – Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“, Kretingos skyriaus jaunasis koordinatorius;
 • Gintarė Pociūtė – Kretingos jaunimo teatro atstovė;
 • Vytautas Ročys – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Vygantas Šeputis – Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovas.
Funkcijos
 • teikia siūlymus savivaldybės Tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 • teikia siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
 • analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės Tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.

  

Pavadinimas Teritorijų planavimo komisija
Nariai
 • Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas;
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje įgaliotas atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas;
 • inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) įgalioti atstovai;
 • kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų įgalioti atstovai;
 • įgaliotas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai), atsakingas (-i) žemės ūkio ir melioracijos klausimais, žemės ir teritorijų planavimo klausimais, aplinkos kokybės ir vietinių inžinerinių tinklų klausimais, seniūnijai priskirtos teritorijos planavimo klausimais, kultūros paveldo tvarkymo klausimais.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Nariai

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas, pirmininkas.

Komisijos nariai:

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus du įgalioti atstovai, nariai;
 • Salantų regioninio parko direkcijos du įgalioti atstovai, nariai.

Funkcijos

 

Pavadinimas

Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiuoti

Nariai

 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, pirmininkė;
 • Ingrida Augutienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė, pirmininko pavaduotoja;
 • Liutauras Mockus – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas, narys;
 • Lina Rimkuvienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Seniūnijos, kurios teritorijoje skaičiuojama medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala, seniūnas, narys;
 • Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio atstovas;
 • Salantų regioninio parko direkcijos atstovas;
 • Medžioklės ploto, kuriame padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, naudotojų atstovas.

Funkcijos

Apskaičiuoti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui.

 

Pavadinimas

Eismo saugumo komisija

Nariai

 • Violeta Turauskaitė – administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Marijona Stukanienė – Bendrojo skyriaus specialistė, komisijos sekretorė;

Komisijos nariai:

 • Tomas Brazdžius – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas;
 • Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius;
 • Aurelijus Jankauskas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas;
 • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;
 • Antanas Puodys – Savivaldybės tarybos narys;
 • Artūras Reinikis – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas;
 • Rimantas Žiaušys – SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorius;
 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Konstantinas Skierus – Savivaldybės tarybos narys, Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininkas;
 • Angelė Ubartienė – Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė;
 • seniūnijos, į kurios teritoriją patenka svarstomas klausimas, seniūnas.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Bendruomeninių organizacijų projektų vertinimo komisija

Nariai

 • Dangiras Samalius, Savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė), narė;
 • Vitalija Kubilienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja-vyr. buhalterė, narė;
 • Asta Pocienė, Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Nijolė Vaičienė, Vietinio ūkio ir turto skyriaus vedėjos pavaduotoja, narė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo komisija

Nariai

 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

Nariai:

 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė);
 • Jurgita Cinskienė – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė;
 • Dalia Činkienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Vaida Jakumienė – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Tautvydas Jonušas – Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ narys;
 • Angelė Paulauskienė – Kretingos trečiojo amžiaus universiteto valdybos pirmininkė.

Funkcijos

 

 

Pavadinimas Viešojo pirkimo komisija
Nariai
 • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja;
 • Edita Samalienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė;
 • Sonata Skominienė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Sandra Šimkutė – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
 • Violeta Turauskaitė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kūno kultūros ir sporto veiklos projektams vertinti
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas.
 • Janina Augutytė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, sekretorė;
 • Jonas Benetis, Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojas, narys;
 • Rasa Jokšienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė, narė;
 • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas, narys;
 • Remigijus Malakauskas, Kretingos sporto mokyklos direktorius, narys;
 • Alvydas Poškys – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos seniūnas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti
Nariai
 • Dangiras Samalius – mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas;
 • Dovydas Bajoras – Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, narys;
 • Sigutė Jazbutienė – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, narė;
 • Gvidas Jonauskas – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas, narys;
 • Alma Rumbutienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Romualdas Jablonskis – Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas, narys;
 • Virginija Šoblinskienė – Juridinio skyriaus vedėja, narė.
   
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
Nariai
 • Mantas Keblys, Jokūbavo kaimo bendruomenės centro pirmininkas;
 • Ieva Latakienė, Kretingos rajono Padvarių kaimo bendruomenės centro „Trys tvenkiniai“ pirmininkė;
 • Gintarė Liobikienė, Kretingos miesto seniūnijos seniūnė;
 • Jūratė Mačernienė, Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė;
 • Darius Martinkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;
 • Aida Mikutienė, Laukžemės kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Alvydas Poškys, Darbėnų seniūnijos seniūnas;
 • Antanas Puidokas, Kretingsodžio kaimo bendruomenės „Savas sodžius“ pirmininkas;
 • Sigita Riepšaitė, Kretingos seniūnijos seniūnė.
Funkcijos  

  

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės paramos verslui skyrimo komisija
Nariai
 • Darius Martinkus, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, pirmininkas;
 • Dovydas Bajoras, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.
 • Steponas Baltuonis, Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys.
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).
 • Alma Rumbutienė, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
   
Funkcijos  

 

Pavadinimas Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija
Nariai
 • Daiva Tranizienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti Švietimo skyriaus vedėjo funkcijas, komisijos pirmininkė.

Nariai:

 • Aušra Zebitienė, Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktorė, komisijos sekretorė;
 • Asta Burbienė, Švietimo skyriaus vedėja;
 • Sigita Jonaitienė, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorė;
 • Loreta Jurgutienė, Kretingos Kurmaičių pradinės mokyklos direktorė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija verslo subjektų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti
Nariai
 • Violeta Turauskaitė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Ridana Bendikienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė, narė;
 • Algimantas Gedvilas – Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, narys;
 • Gvidas Jonauskas – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjas, narys;
 • Rima Lukauskienė – Statybos skyriaus vedėja, narė;
 • Darius Martinkus – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija asmenų prašymams suteikti  mokesčių lengvatą nagrinėti ir siūlymams teikti
Nariai
 • Violeta Turauskaitė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Ridana Bendikienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė, narė;
 • Kristina Gimžauskaitė–Mažonienė – Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Alma Rumbutienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Ženeta Seniūnienė – Žemės ūkio skyriaus vedėja, narė;
 • Virginija Šoblinskienė – Juridinio skyriaus vedėja, narė;
 • Kristina Žiaušienė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena asmuo, prašantis atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių, atstovas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Apžiūros-konkurso „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo komisija
Nariai
 • Dalia Činkienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja, narė;
 • Reda Kasnauskė – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja-vyr. architektė, narė;
 • Ženeta Seniūnienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja, narė;
 • Inga Tirevičiutė – Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, nariai.

Kviestiniai nariai:

 • Dangiras Samalius – Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pirmininkas;
 • Jurgita Tertelienė - Kretingos muziejaus gamtos skyriaus vedėja, narė;
 • Vitalija Valančiūtė - Kretingos rajono savivaldybės Tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komitetp pirmininkė, narė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija Savivaldybės teritorijoje esančioms patalpoms ir statiniams, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, bei nenaudojamiems kitos paskirties žemės sklypams Kretingos rajone nustatyti
Nariai
 • Violeta Turauskaitė – Administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė;
 • Ridana Bendikienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus specialistė, narė;
 • Janina Gedvilienė – Statybos skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Virginija Šoblinskienė – Juridinio skyriaus vedėja, narė;
 • Kristina Žiaušienė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Vita Žilienė – Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, narė;
 • Kretingos rajono savivaldybės seniūnijos, kurios teritorijoje yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį statiniai ar patalpos bei nenaudojami kitos paskirties žemės sklypai, atstovas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Vaiko gerovės komisija
Nariai
 • Lina Bruzdeilynienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, pirmininkė;
 • Lina Jadenkuvienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, pirmininkės pavaduotoja;
 • Jolanta Jurgutienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, sekretorė;
 • Daiva Vaikėnienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė, narė;
 • Gintarė Liobikienė, Kretingos miesto seniūnijos seniūnė, narė;
 • Sigita Barkauskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja, narė;
 • Vaidota Vaišienė, Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos vedėja;
 • Renata Liebė, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėja;
 • Rasa Piekienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Funkcijos
 • kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
 • surenka informaciją, būtiną Administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
 • nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Įstatymo 7, 8, 9 straipsniuose, skyrimo;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
 • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
 • koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
 • teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
  Darbo reglamentas

 

Pavadinimas Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija
Nariai
 • Lina Rimkuvienė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, pirmininkė;
 • Kristina Žiaušienė – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, pirmininko pavaduotoja;
 • Seniūnijos, kurioje sprendžiamas su želdinių apsauga susijęs klausimas, seniūnas, jam nesant seniūnijos valstybės tarnautojas, pavaduojantis seniūną, sekretorius;
 • Antanas Tamošauskas – Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, narys;
 • AB „Kelių priežiūra“ įgaliotas atstovas, narys;
 • AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliotas atstovas, narys;
 • Klaipėdos AVPK Kretingos rajono policijos komisariato įgaliotas atstovas, narys;
 • Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros įgaliotas pareigūnas, narys;
 • Objektų, kuriems yra parengti želdynų ir želdinių pertvarkymo projektai, schemos autorinės priežiūros atstovas, narys;
 • Salantų regioninio parko direkcijos įgaliotas atstovas, narys.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Ekstremalių situacijų komisija
Nariai
 • Egidijus Viskontas – Savivaldybės administracijos direktorius, komisijos pirmininkas;
 • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 • Janina Augutytė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, sekretorė.

Nariai:

 • Rasmina Beniušienė – Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja;
 • Eugenijus Bertašius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;
 • Algimantas Gedvilas – Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Dalia Jociuvienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vedėja;
 • Ričardas Kašėta – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
 • Julius Kryževičius – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininkas;
 • Tomas Zaleckis – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas;
 • Vilius Stančikas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus l. e. p. vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius;
 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas, Savivaldybės Tarybos narys;
 • Konstantinas Skierus – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Arūnas Pužauskas – Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato viršininkas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Darbo grupė Kretingos rajono turizmo strategijai parengti
Nariai
 • Antanas Kalnius – Kretingos rajono savivaldybės meras, darbo grupės pirmininkas.

Nariai:

 • Dangiras Samalius – Savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Jolanta Girdvainė – Savivaldybės administracijos direktorė;
 • Darius Martinkus – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;
 • Albertas Barauskas – Savivaldybės mero patarėjas;
 • Valdonė Žiobakienė – Kretingos rajono švietimo centro turizmo vadybininkė;
 • Ričardas Jovaiša – UAB „Atostogų parkas” direktorius.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Bendruomenės sveikatos taryba
Nariai
 • Juozas Mažeika, Savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas, tarybos pirmininkas.

Nariai:

 • Dalia Jociuvienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vedėja;
 • Augenija Juknevičienė, Savivaldybės tarybos narė;
 • Remigijus Malakauskas, Kretingos sporto mokyklos direktorius;
 • Romutė Urbonienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kretingos viltis“ narė;
 • Roma Varnelienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Kretingos skyriaus narė.
Funkcijos  
  Bendruomenės sveikatos tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. birželio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T2-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“

 

Pavadinimas Atminimo ženklų įrengimo komisija
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoją, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Reda Kasnauskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja;
 • Algirdas Mulvinskas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas (paminklotvarkininkas);
 • Julius Kanarskas, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei;
 • Juozas Mažeika, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;
 • Darius Petreikis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininko pavaduotojas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kultūrinės veiklos, Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų vertinimo komisija
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoją, komisijos pirmininkas.

Nariai:

 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė);
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Vaida Jakumienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoja;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija
Nariai
 • Zita Abelkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Lina Bruzdeilynienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Milda Cibulskytė, VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro medicinos psichologė;
 • Tomas Mikelkevičius, Klaipėdos AVPK Kretingos rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas;
 • Rima Ramoškienė, administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Diana Špučienė, Kretingos socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos vyriausioji socialinė darbuotoja;
 • Angelė Ubartienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Vaidota Vaišienė, Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Darbo grupė Kretingos sporto komplekso valdymo modeliui parinkti
Nariai
 • Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras, pirmininkas;

Nariai:

 • Vilius Adomaitis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Dovydas Bajoras, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Steponas Baltuonis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Jolanta Girdvainė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė;
 • Romualdas Jablonskis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Rima Lukauskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja;
 • Dalia Martišauskienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
 • Virginija Šoblinskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 • Nijolė Vaičienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Komisija Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti
Nariai
 • Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;
 • Romualdas Jablonskis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto narys, komisijos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

 • Dovydas Bajoras, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Steponas Baltuonis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Virginija Šoblinskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja;
 • Jolita Vaickienė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė;
 • Vitalija Valančiutė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkė. 
Funkcijos  

 

Pavadinimas Darbo grupė Kretingos motobolo sporto bazės infrastruktūros atnaujinimo veiksmams koordinuoti
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, darbo grupės pirmininkas. 

Nariai:

 • Dovydas Bajoras, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;
 • Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
 • Reda Kasnauskė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja-vyr. architektė;
 • Rima Lukauskienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja;
 • Darius Martinkus, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;
 • Vytautas Ročys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas;
 • Eduardas Steckis, Kretingos motobolo klubo direktorius;
 • Erikas Žiubrys, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas;
 • Renatas Žiubrys, Kretingos motobolo klubo direktoriaus pavaduotojas. 
Funkcijos  

 

Pavadinimas Balsavimo patalpų tinkamumo vertinimo komisija
Nariai
 • Janina Gedvilienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistė, komisijos pirmininkė. 

Nariai:

 • Daiva Vaikėnienė – Mėguvos apygardos Nr. 36 komisijos narė;
 • Antanas Puidokas – Kuršo apygardos Nr. 37 komisijos narys;
 • Loreta Andronovienė – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos deleguota atstovė.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių atrankos sąvadui komisija
Nariai
 • Dangiras Samalius, Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;
 • Asta Pocienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, Komisijos sekretorė.

Nariai:

 • Diana Brazdeikienė, Kretingos rajono kultūros centro Meno skyriaus vedėja, etnokultūros specialistė;
 • Virginija Rudavičienė, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos etnokultūros mokytoja ekspertė;
 • Rita Šukienė, Kretingos rajono Salantų kultūros centro meno vadovė;
 • Alvydas Vozgirdas, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro ansamblių KURŠIŲ AINIAI ir KURŠIUKAI, ir Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyriaus meno vadovas.
Funkcijos  

 

Pavadinimas Darbo grupė Kretingos rajono viešojo keleivinio transporto sistemos tobulinimo klausimams nagrinėti
Nariai
 • Vytautas Ročys – Savivaldybės tarybos narys, darbo grupės pirmininkas;
 • Rita Kasparavičiūtė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyr. specialistė), darbo grupės sekretorė.

Nariai:

 • Tomas Abelkis – Savivaldybės tarybos narys;
 • Gintautė Butavičiūtė – Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Arvydas Dyburys – UAB Kretingos autobusų parko direktorius;
 • Algimantas Gedvilas – Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Antanas Kalnius – Savivaldybės meras;
 • Darius Martinkus – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas;
 • Dalia Martišauskienė – Savivaldybės tarybos narė;
 • Juozas Mažeika – Savivaldybės tarybos narys;
 • Violeta Turauskaitė – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Funkcijos