Lapkritis

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-298 "Dėl lėšų iš viršplaninių pajamų paskirstymo ir 2006 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-299 "Dėl papildomų lėšų".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-300 "Dėl 2006 metų nepanaudotų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų savarankiškoms, ribotai savarankiškoms ir sutartinėms funkcijoms vykdyti perskirstymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-301 "Dėl nepanaudotų specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų perskirstymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-302 "Dėl nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų sumažinimo, pakeitimo pagal ekonominę klasifikaciją ir aplinkos lėšų padidinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-303 "Dėl lėšų skyrimo iš paliekamos mokinio krepšelio lėšų sumos".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-304 "Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti paskirstymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-305 "Dėl vietinės rinkliavos nustatymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-306 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-307 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-308 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-309 "Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-310 "Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2007 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-311 "Dėl kandidatų į UAB Kretingos šilumos tinklų valdybą siūlymo, atstovavimo ir balsavimo bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-312 "Dėl 2007 metų viešųjų darbų programos ir sąrašo tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-313 "Dėl finansinės atskaitomybės audito".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-314 "Dėl pritarimo UAB "Kretingos turgus" įsigyti automobilį".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-315 "Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-316 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr.T2-252 "Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priedo nustatymo" pakeitimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-317 "Dėl Socialinio būsto fondo atnaujinimo ir modernizavimo programos tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-318 "Dėl detaliojo plano Jokūbavo k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-319 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-320 "Dėl detaliojo plano Jokūbavo k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-321 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-322 "Dėl leidimo rengti detaliuosius planus".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-323 "Dėl rekreacinės zonos įrengimo Vilniaus gatvėje (teritorija prie Akmenos upės tarp gyvenamųjų namų Vilniau g.11 ir 17), Kretingos mieste, programos tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-324 "Dėl pritarimo žemės pardavimui".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-325 "Dėl sutikimo perimti mokymo priemones".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-326 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąją patalpą".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-327 "Dėl leidimo parduoti garažą ir 1/2 dalį tvarto".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-328 "Dėl leidimo parduoti pastatą - sandėlį".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-329 "Dėl negyvenamųjų patalpų Atžalyno g., Vydmantuose, Kretingos seniūnijoje, nuomos".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-330 "Dėl garažų Vilniaus g.6, Kretingoje, nuomos".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-331 "Dėl stadiono Savanorių g.23A, Kretingoje, panaudos".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-332 "Dėl negyvenamųjų patalpų Juodupėnų kaime, Imbarės seniūnijoje, panaudos".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-333 "Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse nustatymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-334 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga" direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-335 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimu Nr.221 patvirtintų gyvūnų laikymo Kretingos rajono gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimo ir papildymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-336 "Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-337 "Dėl komisijos sudarymo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-338 "Dėl atstovo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą delegavimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-339 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-10-31 sprendimo Nr.190 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-04-26 sprendimo Nr.54 "Dėl Dienos veiklos centro paslaugų valstybės tarnautojų etatų skaičiaus, tarnautojų grupių, pareigybių lygių ir atlyginimų koeficientų nustatymo" pripažinimo netekusiu galios ir Dienos veiklos centro etatų sąrašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-340 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-26 pakeitimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-341 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-23 sprendimo Nr.T2-421 pakeitimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-342 "Dėl projekto "Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos Grūšlaukės ir Kašučių kadastrinių vietovių Akmenos upės baseino melioracijos statinių renovacija".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-343 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-344 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-345 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr.T2-33 dalinio pakeitimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-346 "Dėl detaliojo plano Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-347 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr.T2-157 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos" dalinio pakeitimo".