Rugsėjis

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-247 "Dėl lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-248 "Dėl papildomų lėšų".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-249 "Dėl lėšų iš viršplaninių pajamų skyrimo ir 2006 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-250 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo p;lėtros fondo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-251 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2006 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-252 "Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-253 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-254 "Dėl detaliojo plano Nemuno g.11, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-255 "Dėl sanitarinės apsaugos zonos dokumento rengimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-256 "Dėl mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, maitinimo dienos normos vienam mokiniui nustatymo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-257 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.T2-37 "Dėl mokyklų nuostatų tvirtinimo", 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr.T2-316 "Dėl mokyklų nuostatų tvirtinimo" ir 2006 m. birželio 29 d. sprendimo "Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro nuostatų pakeitimo" pakeitimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-258 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T2-49 dalinio pakeitimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-259 "Dėl Sonatos Petravičienės skyrimo Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos direktorės pareigoms".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-260 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-261 "Dėl negyvenamųjų patalpų Darbėnų mstl. panaudos".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-262 "Dėl sutikimo registruoti Lietuvos gydytojų sąjungos Kretingos filialą".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-263 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-264 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-195 papildymo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-265 "Dėl darbo grupių pagalbos šeimai ir vaikui organizuoti nuostatų tvirtinimo bei darbo grupių sudarymo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-266 "Dėl komisijos sudarymo".

2006 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-267 "Dėl projekto "Kretingos socialinių paslaugų centro modernizavimas bei su vaikais dirbančio personalo kvalifikacijos kėlimas".