Rugsėjis

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Konstancijos Macienės atleidimo iš Kretingos rajono kultūros centro direktorės pareigų“

24
0 1

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ papildymo ir patikslinimo“

Priedai

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2008 m. vyriausiojo gydytojo ataskaitos“

Priedas

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2008 m. direktoriaus ataskaitos“

Priedas

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2008 m. vyriausiojo gydytojo ataskaitos“

Priedas

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2008 m. vyriausiojo gydytojo ataskaitos“

Priedas

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2008 m. vyriausiojo gydytojo ataskaitos“

Priedas

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“

17
0 8

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo ir papildymo“

23
0 2

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

21
0 4

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl žemės sklypo (kadastr. nr. 5654/0002:260) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16
0 9

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl žemės sklypo (kadastr. nr. 5634/0008:58) Vytauto g. 15, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-03-16 sprendimu Nr. 29 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimui“

19
0 3

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

22
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas“

22
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas“

22
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl pritarimo projekto „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas saugomose teritorijose“ partnerystės sutarčiai“

23
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl projekto „Saugios kaimynystės bendruomenių iniciatyvų skatinimas, kuriant saugią ir tvarią aplinką“

22
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ papildymo ir dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ papildymo“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto ir Kretingos rajono Darbėnų vidurinių mokyklų nuostatų dalinio pakeitimo“

22
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl turto Žemaitės al. 1, Kretingoje, panaudos“

Priedai

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl pavadinimų gatvėms Kretingos r. sav., Kretingos sen., Pryšmančių k., suteikimo“

Planas

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl darbo grupės nekilnojamojo turto mokesčio lengvatoms nagrinėti pakeitimo“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Jolitos Vaickienės kasmetinių atostogų“

24
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl Kretingos muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-76 pakeitimo“

23
0 0

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų“

23
0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė