Rugpjūtis

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-216 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei akcininkų sutarties".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-217 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr.T2-32 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto" dalinio pakeitimo ir patikslinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-218 "Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-219 "Dėl papildomų lėšų skyrimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-220 "Dėl Valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje žuvusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-221 "Dėl Kretingos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-222 "Dėl pritarimo teikti paraiškas bei atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-223 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2006-2007 metams patvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-224 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-225 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-226 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-227 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr.T2-264 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos" pakeitimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-228 "Dėl specialiojo plano tvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-229 "Dėl detaliojo plano Audėjų g.11A, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-230 "Dėl detaliojo plano Vilniaus g., Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-231 "Dėl detaliojo plano Nemuno g.8, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-232 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-233 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-10-27 sprendimo Nr.T2-287 dalinio pakeitimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-234 "Dėl mokinių priėmimo į Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašo ir apmokėjimo už mokinių, gyvrenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo".

2006 m.rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-235 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr.T2-386 "Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo" pakeitimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-236 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr.T2-407 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių ir etatų skaičiaus nustatymo metodikos" dalinio pakeitimo ir papildymo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-237 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr.T2-72 dalinio pakeitimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-238 "Dėl Kretingos muziejaus direktorės atlyginimo koeficiento nustatymo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-239 "Dėl kalendorinių ir finansinių planų priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluoro vertė geriamajame vandenyje Kretingos ir Salantų miestuose, tvirtinimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-240 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-173 "Dėl šeimos įtraukimo į socialinės rizikos šeimų įskaitą ir išbraukimo iš jos tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-241 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės delegacijos vykimo į Osbio (Švedija) savivaldybę".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-242 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovų komandiruotės į Vengriją".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-243 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių už žemės ūkio paskirties žemę".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-244 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-245 "Dėl rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų savaitinių valandų nustatymo".

2006 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-246 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".