Liepa

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-190 "Dėl 2007 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-191 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos patvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-192 "Dėl darbo grupės nekilnojamojo turto mokesčio lengvatoms nagrinėti patvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-193 "Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-194 "Dėl lėšų skyrimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-195 "Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos tipo pakeitmo ir Kretingos rajono Salantų gimnazijos nuostatų tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-196 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-197 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-198 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga" įstatų pakeitimo ir tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-199 "Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-200 "Dėl mokėjimo už Dienos veiklos centre teikiamas dienos socialinės globos paslaugas tvarkos patvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-201 "Dėl detaliojo plano Grafų Tiškevičių g., Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-202 "Dėl detaliojo plano Pasieniečių g., Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-203 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-204 "Dėl negyvenamųjų patalpų Laivių kaime, Imbarės seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje, panaudos".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-205 "Dėl negyvenamųjų patalpų Žvainių kaime, Imbarės seniūnijoje, panaudos".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-206 "Dėl mokyklinio autobuso perėmimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-207 "Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-208 "Dėl pritarimo susitarimui su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl 2006 m. balandžio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr.TP11-(2.13)-118 pakeitimo ir papildymo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-209 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-102 2.2 papunkčio dalinio pakeitimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-210 "Dėl Zitos Domarkienės skyrimo kretingos mokyklos darželio „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centro direktorės pareigoms".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-211 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus Valerijono Černeckio kasmetinių atostogų".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-212 "Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-213 "Dėl Stanislavos Grudzinskienės atleidimo iš Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos direktorės pareigų".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-214 "Dėl Viliaus Matulionio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės Viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigų".

2006 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-215 "Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti paskirstymo".