Birželis

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-159 "Dėl papildomų lėšų skyrimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-160 "Dėl iš Valstybės biudžeto gautų papildomų lėšų, skirtų vadovėliams, specialiosioms mokymo priemonėms ir ugdymo procesui reikalingai literatūrai įsigyti 2006 metais, paskirstymo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-161 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 2006 metais".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-162 "Dėl žemės mokesčio lengvatų 2006 metais".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-163 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-164 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo UAB "Gvidovita".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-165 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-166 "Dėl pritarimo UAB "Kretingos turgus" valdybai priimti sprendimą įkeisti bankui bendrovės turtą".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-167 "Dėl pritarimo Savivaldybės turto ir Valstybės turto 2005 m. ataskaitoms".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-168 "Dėl detaliojo plano Vytauto g.6, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-169 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-170 "Dėl pritarimo trišalei sutarčiai, įgyvendinant projektą "Nemuno žemupio baseino I paketo projektas".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-171 "Dėl projekto "Šiluminės energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kretingos lopšelyje - darželyje "Ąžuoliukas".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-172 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-173 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2006 metų III - ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-174 "Dėl vidurinio ugdymo programos tęsimo ir vienuoliktų klasių komplektavimo Kretingos Simono Daukanto vidurinėje mokykloje".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-175 "Dėl Kretingos vaikų ugdymo centro nuostatų pakeitimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-176 "Dėl mokinių maitinimosi Kretingos mokyklose - darželiuose, Vaikų ugdymo centre tvarkos patvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-177 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T2-49 dalinio pakeitimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-178 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-179 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g.16, Kretingoje, panaudos".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-180 "Dėl muziejaus patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų nuomos".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-181 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-182 "Dėl bendradarbiavimo sutarties su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašymo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-183 "Dėl bendradarbiavimo sutarties su Valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru pasirašymo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-184 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 metų antrojo pusmečio darbo plano tvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-185 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kasmetinių atostogų".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-186 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolierės kasmetinių atostogų".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-187 "Dėl detaliojo plano Lendimų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-188 "Dėl detaliojo plano Sūdėnų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2006 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-189 "Dėl detaliojo plano Sūdėnų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".