Gegužė

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-134 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-135 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-136 "Dėl lėšų skyrimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-137 "Dėl paskolų grąžinimo terminų atidėjimo, kitų paskolų sąlygų pakeitimo ir įgaliojimo suteikimo pasirašyti susitarimus su AB DnB NORD banku".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-138 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-139 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-01-26 sprendimo Nr.T2-27 "Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo nustatymo" 1.1. punkto dalinio pakeitimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-140 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr.T2-137 "Dėl statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo" 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-141 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-01-26 sprendimo Nr.T2-6 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo" pakeitimo ir papildymo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-142 "Dėl įgaliojimų SĮ "Kretingos komunalininkas" valdybos nariams".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-143 "Dėl prekybos turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-144 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-145 "Dėl papildomų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-146 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2006 m. sąmatos tvirtinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-147 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-148 "Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-149 "Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-150 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-151 "Dėl sutikimo perimti kompiuterines mokymo priemones".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-152 "Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Kretingos muziejui".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-153 "Dėl detaliojo plano Kurmaičių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-154 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-155 "Dėl prašymo perduoti žemės sklypus valdyti patikėjimo teise".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-156 "Dėl negyvenamųjų patalpų Mokyklos g.5, Kūlupėnuose, Kretingos rajone,.panaudos".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-157 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-158 "Dėl detaliojo plano Kluonalių g., Kretingos m., tvirtinimo"

Aiškinamasis raštas

Brėžinys