Rugpjūtis

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

16
0 5

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimo“

13
2 5

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl projektų finansavimo

17
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Aldonos Kerpytės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pareigų

22
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl projektų „Kretingos rajono savivaldybės veiklos procesų optimizavimas“, „„Vieno langelio“ principu veikiančios valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ rekonstrukcija“, „Pastauninko upelio tvenkinių kretingos mieste išvalymas“, „Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais restauravimas“, „Kretingos rajono turizmo informacinės sistemos kūrimas“, „Kretingos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“ pakeitimo“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2009 metų išlaidų pakeitimo“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2009 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, papildomo sąrašo patvirtinimo“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl 2009 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo“

19
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos“ papildymo“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl detaliojo plano Vydmantų k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl detaliojo plano Nausėdų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl detaliojo plano Kurmaičių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemų tvirtinimo“

Priedas

20
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

18
0 4

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl asmenų nukreipimo į ilgalaikės socialinės globos įstaigas ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21
1 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-375 „Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

19
0 3

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos vyriausybei“

17
0 2

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą“

21
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

21
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

19
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

18
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo“

18
0 1

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl pastato ir patalpų Žemaitės alėjoje Nr. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl sutikimo perimti turtą“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos miesto seniūnijai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos vidurinei mokyklai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Darbėnų vidurinei mokyklai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žalgirio seniūnijai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos Marijono Daujoto vidurinei mokyklai“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį Kretingos vaikų ugdymo centrui“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 pakeitimo ir 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-18 pripažinimo netekusiu galios“

11
1 7

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

priedas

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“

1 priedas

2 priedas

19
0 0

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

11
2 4

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Janinos Jonkuvienės, Genutės Narkienės ir Rimos Narkienės darbo santykių“

16
0 2

2009 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų“

17
0 1

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė