Vasaris

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-32 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-33 "Dėl 2006 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-34 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-35 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-36 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-37 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.168 patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų pakeitimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-38 "Dėl 2006 metų savivaldybės smulkių investicijų projektų patvirtinimo ir lėšų paskirstymo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-39 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-40 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-41 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-42 "Dėl detaliojo plano Kvecių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-43 "Dėl detaliojo plano Mėguvos g.38, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-44 "Dėl detaliojo plano Kluonalių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-45 "Dėl detaliojo plano Benaičių k. ir Žynelių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-46 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2005 metų sąmatos įvykdymo apyskaitos".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-47 "Dėl leidimo parduoti garažą ir kiemo rūsį".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-48 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-49 "Dėl sutikimo perimti turtą".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-50 "Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-51 "Dėl patalpų suteikimo Seimo nariui Egidijui Klumbiui".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-52 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-53 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-54 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-55 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-56 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.172 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-07-12 sprendimo Nr.106 pavadinimo ir 3 punkto dalinio pakeitimo" pakeitimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-57 "Dėl leidimo UAB "Kretingos būstas" valdybai priimti sprendimus".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-58 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-290 pakeitimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-59 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos sutarties atnaujinimo".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-60 "Dėl lėšų skyrimo buto Salantų g.1-2, Padvarių k., Kretingos r., ir stogo remontui".

2006 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-61 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto "Laikino apgyvendinimo paslaugų kokybės gerinimas".