Gruodis

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-296 "Dėl projekto "Geriamojo vandens ir nuotėkų sistemos įrengimas Pryšmančių gyvenvietėje" finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-297 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-02-19 sprendimo Nr.T2-61 papildymo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-298 "Dėl viršplaninių specialiųjų programų pajamų ir išlaidų patvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-299 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimo Nr.T2-187 dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-300 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-301 "Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2006 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-302 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-303 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-304 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-305 "Dėl leidimo Kretingos miesto seniūnijai vykdyti komunalinius darbus".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-306 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-307 "Dėl leidimo parduoti pagalbinį pastatą (tvartą)".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-308 "Dėl nekilnojamojo turto mainų".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-309 "Dėl sutikimo registruoti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kretingos rajono susivienijimą".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-310 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-311 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.T2-75 patvirtintų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų pakeitimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-312 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-313 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr.T2-40 dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-314 "Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-315 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 1 d. sprendimo Nr.T2-222 pakeitimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-316 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-317 "Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-318 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-319 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-320 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-321 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimu Nr.T2-49 patvirtintos socialinių paslaugų teikimo namuose rūšių ir mokėjimo tvarkos III skyriaus dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-322 "Dėl Kretingos rajono mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos, Kretingos rajono mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose komisijos nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose komisijos sudarymo ir Kretingos rajomo mero 1997-11-24 potvarkio Nr.493 ir 1998-01-16 potvarkio Nr.21 pripažinimo netekusiais galios".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-323 "Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-324 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-10-28 sprendimo Nr.T2-367 "Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-325 "Dėl priemokos Audrai Podienei skyrimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-326 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-327 "Dėl Salantų vidurinės mokyklos teikimo rekonstrukcijos darbams atlikti".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-328 "Dėl leidimo iš sutaupytų mokinio krepšelio lėšų pirkti autobusus".

2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-329 "Dėl subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-330 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2006 metų paslaugų restruktūrizavimo programos".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-331 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" reorganizavimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-332 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai teikiamos šilumos kainų nustatymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-333 "Dėl nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų sumažinimo ir aplinkos lėšų padidinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-334 "Dėl mokinio krepšelio paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo 2005 metais tvarkos 10 punkto pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-335 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-336 "Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-337 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-338 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-2 ir 2005-04-28 sprendimo Nr.T2-106 dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-339 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros fondo 2005 metų patikslintos sąmatos tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-340 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-159 dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-341 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-05-26 sprendimo Nr.T2-141 dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-342 "Dėl lėšų skyrimo iš Kretringos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo rezervinių lėšų".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-343 "Dėl nuosavybės teisės atkūrimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-344 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-345 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-346 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-347 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-348 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-349 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.T2-176 dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-350 "Dėl atstovavimo ir balsavimo dalininkų susirinkime".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-351 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr.T2-347 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo" pakeitimo ir papildymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-352 "Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-353 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr.T2-93 "Dėl Administracinės komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-354 "Dėl darbo grupės savivaldybės Tarybos 2005 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-355 "Dėl Kretingos rajono 2007-2013 m. plėtros plano rengimo darbo grupės patvirtinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-356 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės prašymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-357 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-358 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-24 sprendimo Nr.T2-429 papildymo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-359 "Dėl lėšų iš viršplaninių pajamų skyrimo ir 2005 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-360 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-361 "Dėl detaliojo plano Panevėžio g.39A, Kretingos m., tvirtinimo".

2005 m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-362 "Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo Kretingos socialinių paslaugų centro direktorei Berutai Dirvonskienei".

2005 m. gruodžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-363 "Dėl vienkartinių piniginių išmokų".