Rugpjūtis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo” dalinio pakeitimo

Dėl projektų finansavimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.T2-318 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos“ papildymo

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos miesto seniūnijai

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo

1 priedas

2 priedas

Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-10 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo ir papildymo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Aiškinamojo rašto 1 lentelė

Aiškinamojo rašto 2 lentelė

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

 Dėl pastato ir patalpų Žemaitės alėjoje Nr. 1, Kretingoje, rekonstrukcijos

Dėl sutikimo perimti turtą

 Dėl Juozo Mažeikos kasmetinių atostogų

 Dėl Aldonos Kerpytės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pareigų

 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Kartenos vidurinei mokyklai

 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-375 „Dėl asmenų nukreipimo socialinei globai į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir asmenų mokėjimo už socialinės globos paslaugas Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl asmenų nukreipimo į ilgalaikės socialinės globos įstaigas ir mokėjimo už ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Dėl Janinos Jonkuvienės, Genutės Narkienės ir Rimos Narkienės darbo santykių

 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Darbėnų vidurinei mokyklai

 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo

 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

 Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Priedas

Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo

Dėl 2009 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo

Aiškinamojo rašto priedas

270 Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2009 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, papildomo sąrašo patvirtinimo

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žalgirio seniūnijai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kretingos rajono Marijono Daujoto vidurinei mokyklai

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.T2-295 pakeitimo ir 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-18 pripažinimo netekusiu galios

Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos 2009 metų išlaidų pakeitimo

Dėl detaliojo plano Vydmantų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį Kretingos vaikų ugdymo centrui

Dėl antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemų tvirtinimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“ pakeitimo

Dėl projektų „Kretingos rajono savivaldybės veiklos procesų optimizavimas“, „„Vieno langelio“ principu veikiančios valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, „Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ rekonstrukcija“, „Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas“, „Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais restauravimas“, „Kretingos rajono turizmo informacinės sistemos kūrimas“, „Kretingos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, „Kretingos rajono darnaus vystymosi teritorijų planavimo dokumentų parengimas“

Dėl detaliojo plano Nausėdų k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl detaliojo plano Kurmaičių k., Kretingos r., tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimo

Aiškinamasis raštas

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetą, Sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos