Rugsėjis

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-235 "Dėl savivaldybės turto investavimo į UAB Kretingos šilumos tinklus bei atstovavimo ir balsavimo bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-236 "Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros (eksploatacijos)".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-237 "Dėl audito įmonės UAB "Kretingos vandenys" auditui atlikti išrinkimo ir apmokėjimo už audito paslaugas nustatymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-238 "Dėl viršplaninių specialiųjų programų pajamų ir išlaidų patvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-239 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-240 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-241 "Dėl 2005 metų III-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-242 "Dėl pasikeitimo negyvenamosiomis patalpomis".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-243 "Dėl patalpų Vilniaus g.16, Kretingoje, nuomos".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-244 "Dėl negyvenamųjų patalpų Juodupėnų kaime, Imbarės seniūnijoje, Kretingos rajone, panaudos".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-245 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-246 "Dėl turto perdavimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-247 "Dėl mokinių vežiojimo į Kretingos miesto bei rajono mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-248 "Dėl konkursų Kretingos rajono savivaldybės tarybai pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų pareigoms nuostatų tvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-249 "Dėl Kretingos rajono studijų rėmimo fondo nuostatų, studijų rėmimo fondo tarybos darbo reglamento tvirtinimo ir studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-250 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-251 "Dėl Regimanto Juškos atleidimo iš Kretingos sporto mokyklos direktoriaus pareigų".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-252 "Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento ir priedo nustatymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-253 "Dėl konkurso komisijos nario skyrimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-254 "Dėl viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-255 "Dėl teorinio - praktinio seminaro "Pirminė narkomanijos prevencija" programos ir jos sąmatos tvirtinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-256 "Dėl pritarimo projektui "UAB Kretingos šeimos klinikos modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-257 "Dėl pritarimo projektui "Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro Raguviškių bendrosios praktikos gydytojo kabineto, Jokūbavo, Laukžemės ir Piliakalnio medicinos punktų modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-258 "Dėl pritarimo projektui "Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro Vydmantų ambulatorijos modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-259 "Dėl pritarimo projektui "Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro Kretingos mieste esančių bendrosios praktikos gydytojų kabinetų modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-260 "Dėl pritarimo projektui "Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro Grūšlaukės bendrosios praktikos gydytojo kabineto įrengimas bei Juodupėnų medicinos punkto modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-261 "Dėl projektų "Infrastruktūros ir bazinės įrangos plėtra Kretingos suaugusiųjų mokymo centre", "Infrastruktūros ir bazinės įrangos, reikalingos švietimui, atnaujinimas Salantų vidurinėje mokykloje", "Užsienio kalbų mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas Kretingos r. gimnazijose ir vidurinėse mokyklose" finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-262 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr.T2-327 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos nustatymo" dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-263 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-264 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.T2-135 pakeitimo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-265 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr.T2-270 "Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Salantų vaikų meno mokyklose nustatymo" papildymo".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-266 "Dėl pritarimo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui".

2005 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-267 "Dėl pritarimo projektui "Bendrosios praktikos gydytojo paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas, paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas UAB Kretingos šeimos medicinos centre".