Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m.

Pareigų pavadinimas 
2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Darbuotojų skaičius
2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
Politikai
Meras
3245
1
3253
Mero pavaduotojas
2713
1
2720
Tarybos sekretorius
1257  
 
Mero padėjėjas
1676    
Mero patarėjas
2023
1
2094
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius
3423
1
3326
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
3718
1
3261
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas
2448
17
2495
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
1951
12
2012
Vyriausiasis specialistas
1541
45
1571
Vyresnysis specialistas
1416
1
1672
Specialistas
1256
5
1323
Seniūnas
1955
9
2021
Seniūno pavaduotojas
1785
4
1875
Dirbantieji pagal darbo sutartis
Archyvaras
955
2
1019
Vedėjas
1712
1
1809
Buhalteris
1317
7
1425
Specialistas
1122 31
1162
Žemės ūkio specialistas
939
5,75
977
Specialistas ūkio reikalams
863
7
927
Raštvedys
881
1
931
Elektros energetikos inžinierius
1083
2,5
1149
Elektrikas
744
5
817
Vairuotojas
1043
4,5
1115
Sporto organizatorius
736
6
801
Kapinių prižiūrėtojas
607
5,5
642
Darbininkas
651
11
686
Valytojas
607
10,5
651
Sargas
607
3
642
Traktorininkas
757
5
821
 Išsamiau »
Surinktas turinys