Rugpjūtis

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-213 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" veiklos pertvarkymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-214 "Dėl leidimo paimti 700,00 tūkst.Lt ilgalaikę banko paskolą".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-215 "Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-216 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-217 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-218 "Dėl lėšų paskirstymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-219 "Dėl įpareigojimo Viešojo pirkimo komisijai".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-220 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T2-114 "Dėl projekto "Nestacionarių paslaugų plėtra Kretingos rajone" rengimo" papildymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-221 "Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų plėtros ir modernizacijos projektų rengimo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-222 "Dėl 2005 metų Kretingos rajono savivaldybės Plėtros fondo sąmatos patikslinimo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-223 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 142.2 punkto pakeitimo ir papildymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-224 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-225 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-226 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-227 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vytauto g.161, Kretingoje, panaudos".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-228 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-229 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų tvirtinimo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-230 "Dėl Astos Radikienės atleidimo iš Kretingos pranciškonų gimnazijos direktorės pareigų".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-231 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-18 papildymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-232 "Dėl gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-233 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2005 m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-234 "Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo".