Liepa

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-186 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. antrojo pusmečio darbo plano tvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-187 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto dalinio pakeitimo ir patikslinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-188 "Dėl Kretingos miesto seniūnijos viršplaninių specialiųjų programų pajamų ir išlaidų patvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-189 "Dėl lėšų skyrimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-190 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-191 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-192 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-193 "Dėl detaliojo plano Lazdynų g.6, Kretingos m., tvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-194 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-195 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-11 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo" dalinio pakeitimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-196 "Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti paskirstymo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-197 "Dėl žemės kasimo darbų vykdymo Kretingos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, jos atitvėrimo arba eismo apribojimo, medžiagų ir kitų priemonių sandėliavimo dėl statybos darbų vykdymo, leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-198 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 4 priedo dalinio pakeitimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-199 "Dėl projekto "Geriamojo vandens ir nuotėkų sistemos įrengimas Pryšmančių gyvenvietėje".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-200 "Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-201"Dėl bendradarbiavimo sutarties su Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba pasirašymo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-202 "Dėl gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-203 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-204 "Dėl gyvenamųjų patalpų nurašymo ir išbraukimo iš apskaitos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-205 "Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-206 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.Pabrėžos g.8, Kretingoje, panaudos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-207 "Dėl negyvenamųjų patalpų Laukžemės kaime, Kretingos r., panaudos".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-208 "Dėl Kretingos rajono saugaus eismo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo bei Kretingos rajono valdybos 2000-08-24 sprendimo Nr.192 pripažinimo netekusiu galios".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-209 "Dėl Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos direktorės Jūratės Račkauskaitės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-210 "Dėl leidimo išnuomoti inventorių".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-211 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovų komandiruotės į Poleską (Kaliningrado sritis)".

2005 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-212 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo".