Birželis

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-156 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-157 "Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-158 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro viršplaninių specialiųjų programų pajamų ir išlaidų patvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-159 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-160 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-161 "Dėl lėšų skyrimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-162 "Dėl mokyklinio autobuso perėmimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-163 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-164 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo darbo apmokėjimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-165 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus darbo apmokėjimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-166 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo darbo apmokėjimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-167 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo darbo apmokėjimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-168 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo darbo apmokėjimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-169 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr.T2-112 papildymo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-170 "Dėl žemės mokesčio mokėjimo 2005 metais".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-171 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-172 "Dėl pritarimo Savivaldybės turto ir Valstybės turto 2004 m. ataskaitoms".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-173 "Dėl Šeimos įtraukimo į socialinės rizikos šeimų įskaitą ir išbraukimo iš jos tvarkos patvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-174 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-175 "Dėl DNSB "Saulėtekis" Melioratorių g. 65, Kretinga, šildymo būdo pakeitimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-176 "Dėl sutikimo perimti turtą".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-177 "Dėl negyvenamųjų patalpų Erlėnų k. panaudos".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-178 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.Žemaitės al.1, Kretingoje, panaudos".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-179 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-180 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-29 sprendimo Nr.T2-142 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g.10 panaudos" dalinio pakeitimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-181 "Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-182 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr.T2-55 dalinio pakeitimo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-183 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-02-19 sprendimo Nr.T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo" papildymo".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-184 "Dėl pritarimo kreipimuisi".

2005 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-185 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-11 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo" dalinio pakeitimo".