Gegužė

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-133 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-134 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, asignavimų administravimo, jų pakeitimo bei įsiskolinimų padengimo tvarkos".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-135 "Dėl lėšų skyrimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-136 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-137 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-138 "Dėl lėšų skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-139 "Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-140 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2005 metų mokymo prioritetų nustatymo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-141 "Dėl projekto "Kretingos miesto pietinio kvartalo gatvių rekonstrukcija (II etapas)".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-142 "Dėl pavadinimo gatvei suteikimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-143 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr.T2-64 dalinio pakeitimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-144 "Dėl naujų dalininkų priėmimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-145 "Dėl prašymo tapti viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininku".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-146 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro nuostatų dalinio pakeitimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-147 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2005 metų sąmatos".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-148 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-149 "Dėl detaliojo plano Daujoto g.32, Kretingos m., tvirtinimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-150 "Dėl detaliojo plano Tiekėjų g.27, Kretingos m., tvirtinimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-151 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 5 priedo dalinio pakeitimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-152 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-153 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-154 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2005 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-155 "Dėl bendradarbiavimo su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru".