Gruodis

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-371 "Dėl Kretingos darbo biržos 2005 metų veiklos programos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-372 "Dėl 2005 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-373 "Dėl lėšų skyrimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-10-28 sprendimo Nr.T2-343 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-374 "Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2005 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-375 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.T2-5 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, eilės sudarymo " dalinio pakeitimo ir papildymo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-376 "Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-377 "Dėl sveikatinimo programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-378 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-31 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-379 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-32 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-380 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga " struktūros ir išlaidų darbo užmokesčiui nustatymo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-381 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-382 "Dėl projekto "Į klientą orientuotos paslaugų sistemos plėtra Kretingos socialinių paslaugų centre".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-383 "Dėl administracinio pastato Grūšlaukės k. rekonstrukcijos projekto".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-384 "Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-385 "Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-386 "Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-387 "Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo tvarkos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-388 "Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-389 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos 67 punkto pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-390 "Dėl radijo ryšio įrangos priėmimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-391 "Dėl turto perdavimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-392 "Dėl turto perdavimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-393 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-297 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-394 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 1 priedo dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-395 "Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-329 pripažinimo netekusiu galios".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-396 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 11 27 sprendimo Nr.T2-324 papildymo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-397 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimo Nr.T2-335 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-398 "Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone organizacinio komiteto tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-399 "Dėl J. Mažeikos atleidimo iš Kretingos rajono Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-400 "Dėl įpareigojimo Viešojo pirkimo komisijai".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-401 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-402 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-403 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-404 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-102 dalinio pakeitimo ir papildymo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-405 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-266 dalinio pakeitimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-406 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo 2005-2009 m. programos".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-407 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių ir etatų skaičiaus nustatymo metodikos".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-408 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-409 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-410 "Dėl Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-411 "Dėl subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-412 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-413 "Dėl lėšų skyrimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-414 "Dėl Valerijono Černeckio įgaliojimo pasirašyti sutartį".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-415 "Dėl įpareigojimo pasirašyti šildymo būdo pakeitimo prašymą ir lėšų skyrimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-416 "Dėl patikslintos Kretingos rajono savivaldybės plėtros fondo 2004 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-417 "Dėl techninės dokumentacijos (techninio projekto ir investicinių projektų) parengimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-418 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-419 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-420 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-421 "Dėl įpareigojimo Viešojo pirkiimo komisijai".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-422 "Dėl žemės sklypų kadastrinių matavimų ir planų parengimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-423 "Dėl asmeninių kompiuterių Vector AK07 priėmimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-424 "Dėl nekilnojamojo turto Vytauto g.161, Kretingoje, perdavimo ir panaudos".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-425 "Dėl nekilnojamojo turto perdavimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-426 "Dėl nekilnojamojo turto perdavimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-427 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g. 10 nuomos".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-428 "Dėl patalpų skyrimo Seimo nariui".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-429 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų skyrimo tvarkos ir skatinimo sąlygų patvirtinimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-430 "Dėl priemokos prie tarnybinio atlyginimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-431 "Dėl priemokos prie tarnybinio atlyginimo".

2004 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-432 "Dėl kompiuterinės ir programinės įrangos perdavimo".