Lapkritis

2004 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-370 "Dėl savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų".