Birželis

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimu Nr. T2-156 patvirtinto Kretingos rajono mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo“ pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Aiškinamasis raštas

   1 lentelė

   2 lentelė

   3 lentelė

   4 lentelė

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2009 metais

Dėl įgaliojimo švietimo skyriaus vedėjui

Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-38 sustabdymo

Dėl valstybės turto perėmimo

Dėl pavadinimų gatvėms Kretingos r. sav., Kretingos sen., Pryšmančių k., suteikimo

Planas

Dėl pavadinimų gatvėms Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., suteikimo

Planas

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo

Planas

Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 6, Kretingoje, panaudos ir nuomos

Dėl valstybės turto perdavimo

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo

1, 2 priedai

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitoms

Ataskaita

Išvada

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ papildymo

Dėl valgyklų patalpų bei jose esančio inventoriaus ir įrangos nuomos

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Aiškinamojo rašto priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kalniškių, Laukžemės ir Rūdaičių pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ dalinio pakeitimo“

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ dalinio papildymo ir pakeitimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų II pusmečio darbo plano tvirtinimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T2-339 papildymo

Dėl tiesioginės paramos verslo projektams skyrimo nuostatų pakeitimo ir papildymo

Dėl tiesioginės paramos verslo projektams skyrimo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-37 papildymo

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ dalinio pakeitimo

Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai

Priedas

Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-05-31 sprendimo Nr. 75 dalinio pakeitimo

Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“

Priedas

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai

Priedas

Dėl Kretingos rajono atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo

Priedas 

 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

Priedas 

Dėl pritarimo žemės sklypų Pryšmančių k., Kretingos r., tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, nustatytų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimu Nr.T2-326 "Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu, keitimui

Dėl leidimo suteikimo