Rugsėjis

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-306 "Dėl savivaldybės turto investavimo į UAB Kretingos šilumos tinklus bei atstovavimo bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-307 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-01-29 sprendimo Nr.T2-15 dalinio pakeitimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-308 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų visuotiniame akcininkų susirinkime".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-309 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-310 "Dėl mokėjimo už šilumą pranešimų buitiniams šilumos vartotojams išdavimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-311 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-266 dalinio pakeitimo ir papildymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-312 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 29 d. sprendimo Nr.T2-261 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, eilės sudarymo " dalinio pakeitimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-313 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-314 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-315 "Dėl Kretingos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų, Kretingos rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo metodikos, etatų tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-316 "Dėl pritarimo savivaldybės turto ir valstybės turto 2003 m. ataskaitoms".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-317 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-318 "Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-319 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-320 "Dėl nekilnojamojo daikto nurašymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-321 "Dėl teritorijos atliekų priėmimo ir kompostavimo aikštelei įrengti detaliojo plano rengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-322'Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-323 "Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-324 "Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-325 "Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-326 "Dėl detaliojo plano Kašučių k., Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-327 "Dėl detaliojo plano Rūdaičių k., Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-328 "Dėl detaliųjų planų rengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-329 "Dėl detaliojo plano Pryšmančių k., Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-330 "Dėl detaliojo plano Žibininkų k., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2004m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-331 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnijos pastato Mokyklos g. 7, Kūlupėnai, rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-332 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kartenos seniūnijos Minijos potvynių prevencijos sistemos statybos projekto galimybių studijos parengimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-333 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro Vydmantų ambulatorijos statybos ".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-334 "Dėl širdies ir kraujagyslių profilaktikos ir kontrolės 2004 - 2005 m. programos ir jos sąmatos UAB "Kretingos šeimos medicinos centre " tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-335 "Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro projekto "Profesinis informavimas ir mokymosi visą gyvenimą nuostatos įgyvendinimas".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-336 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-09-28 sprendimo Nr.190 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų, savivaldybės įmonių, įstaigų ir seniūnijų teikiamų paslaugų kainų nustatymo " pripažinimo netekusiu galios ir kainų už dokumentų kopijų parengimą ir kopijavimo paslaugas nustatymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-337 "Dėl 2005 m. viešųjų darbų pobūdžio nustatymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-338 "Dėl komisijų rajono gyventojų užimtumo 2005 m. programai rengti sudarymo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-339 "Dėl Kretingos rajono kultūros ir meno tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-340 "Dėl leidimo įsigyti lengvąjį automobilį".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-341 "Dėl Kretingos rajono atvirų sporto aikštelių renovacijos ir naujų įrengimo 2004-2008 metų programos tvirtinimo".

2004 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-342 "Dėl Kretingos rajono Salantų meno mokyklos direktorės S.Piluckienės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".