Birželis

2009 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimai

2009 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-191 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimo ir papildymo"

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

20
0 2
2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimai

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-192 "Dėl projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“"

 priedas

23 0 1

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-193 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos tvirtinimo"

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16 4 4

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-194 "Dėl Kretingos rajono atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo"

 priedas

20 1 1

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-195 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą"

 priedas

17 0 5

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-196 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr.T2-252 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo" papildymo"

24 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-197 "Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo"

21 0 2

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-198 "Dėl žemės mokesčio lengvatų 2009 metais"

20 1 3

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-199 "Dėl valstybės turto perdavimo"

 priedas

24
0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-200 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-38 sustabdymo"

16 0 6

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-201 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2008 metų ataskaitoms"

1 priedas

1 priedo forma

2 priedas

2 priedo forma

17 0 1

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-202 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2009 metų ii pusmečio darbo plano tvirtinimo"

 priedas

22 0 1

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77„Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento“ dalinio pakeitimo"

21 0 2

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-204 "Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai"

 priedas

 priedo 1 priedas

 priedo 2 priedas

 priedo 3 priedas

18 0 4

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-205 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr.T2-37 papildymo"

21 0 1

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-206 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai "

 priedas

22 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-207 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo"

22 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-208 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo"

 1 priedas

 2 priedas

20 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-209 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-59 „Dėl Kalniškių, Laukžemės ir Rūdaičių pagrindinių mokyklų reorganizavimo“ dalinio pakeitimo"

 priedas

16 0 3

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-210 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.T2-267 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ dalinio papildymo ir pakeitimo"

16 0 3

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-211 "Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-212 "Dėl valstybės turto perėmimo"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-213 "Dėl valgyklų patalpų bei jose esančio inventoriaus ir įrangos nuomos"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-214 "Dėl pavadinimų gatvėms Kretingos r. sav., Kretingos sen., Padvarių k., suteikimo"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-215 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr.T2-339 papildymo"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-216 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr.T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ papildymo"

19 0 0

2009 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas T2-217 "Dėl leidimo suteikimo"

18 0 1