Sausis

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-1 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 metų pirmojo pusmečio darbo plano tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-2 "Dėl 2006 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-3 "Dėl 2006 metų viešųjų darbų programos tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-4 "Dėl įdarbinimo kvotų nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-5 "Dėl Kretingos darbo biržos 2006 metų veiklos programos tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-6 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-7 "Dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašų tvirtinimo".

priedai

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-8 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-9 "Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Kretingos rajono Rūdaičių pagrindinėje mokykloje".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-10 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-11 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-12 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-13 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-14 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-15 "Dėl rajono savivaldybės Turto privatizavimo komisijos 2005 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2005 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2006 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-16 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos sutarties atnaujinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-17 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-18 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-19 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-20 "Dėl detaliojo plano Pasieniečių g., Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-21 "Dėl detaliojo plano Kluonalių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-22 "Dėl detaliojo plano J.Pabrėžos g.8, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-23 "Dėl detaliojo plano Kašučių k., Darbėnų sen., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-24 "Dėl detaliojo plano Grafų Tiškevičių g., Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-25 "Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-26 "Dėl priemokos Audrai Podienei skyrimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-27 "Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-28 "Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-29 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 4 priedo 31 punkto ir 5 priedo 5, 34 punktų pripažinimo netekusiais galios bei 5 priedo dalinio pakeitimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-30 "Dėl turto perėmimo".

2006 m. sausio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-31 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2005 metus".