Gegužė

 2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-164 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo". 

Sprendimo Nr.T2-164 1, 2 priedai. 

Sprendimo Nr.T2-164 3 priedas.

 2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-165 "Dėl papildomų lėšų skyrimo". 

Sprendimo Nr.T2-165 priedas. 

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-166 "Dėl Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-167 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-168 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros programos finansavimo nuostatų tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-324 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros fondo", 2004-12-02 sprendimo Nr.T2-396 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-324 papildymo" pripažinimo netekusiais galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-169 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Plėtros programos 2007 metų išlaidų tvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-170 "Dėl papildomų lėšų planavimo projektui "Geriamojo vandens ir nuotėkų sistemos įrengimas Pryšmančių gyvenvietėje" įgyvendinti".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-171 "Dėl Valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-172 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2007 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-173 "Dėl dalyvavimo ir balsavimo dalininkų susirinkime".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-174 "Dėl turto investavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-175 "Dėl papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų".

Sprendimo Nr.T2-175 1 priedas.  

Sprendimo Nr.T2-175 2 priedas. 

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-176 "Dėl daugiabučio namo Savanorių g.29, Kretingoje, šildymo būdo pakeitimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-177 "Dėl 2007 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos išlaidų sąmatos tvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-178 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-179 "Dėl sutikimo registruoti Lietuvos psichiatrų asociacijos Klaipėdos krašto filialą".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-180 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 19 d. sprendimo Nr.T2-49 pakeitimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-181 "Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos Lazdininkų pradinio ugdymo ir Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos Dupulčių pradinio ugdymo skyrių likvidavimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-182 "Dėl Valstybės ir savivaldybės turto perdavimo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms".

Sprendimo Nr.T2-182 1, 2 priedai.

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-183 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-184 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

• Plano sprendiniai.

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-185 "Dėl pritarimo rengti detalųjį planą".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-186 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimo Nr.T2-122, 2006-05-25 sprendimo Nr.T2-154, 2006-06-29 sprendimo Nr.T2-169 dalinio pakeitimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-187 "Dėl pritarimo žemės sklypo naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimui".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-188 "Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn žemės sklypą".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-189 "Dėl naujos sudėties Kretingos rajono Plėtros komisijos sudarymo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr.T2-144 "Dėl Kretingos rajono plėtros komisijos sudarymo" ir 2004-04-29 sprendimo Nr.T2-113 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr.T2-144 dalinio pakeitimo" pripažinimo netekusiais galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-190 "Dėl Kretingos rajono Plėtros komisijos nuostatų tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-325 "Dėl Kretingos rajono plėtros komisijos nuostatų tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-191 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-192 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-193 "Dėl Kretingos rajono Studijų rėmimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-194 "Dėl komisijos sudarymo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-195 "Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-196 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimo Nr.T2-76 dalinio pakeitimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-197 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-336 pakeitimo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-198 "Dėl bendradarbiavimo sutarties su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašymo".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-199 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimo Nr.T2-108 pripažinimo netekusiu galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-200 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimo Nr.T2-202 "Dėl gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems" bei 2005-08-25 sprendimo Nr.T2-232 "Dėl gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo" pripažinimo netekusiais galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-201 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos finansavimo nuostatų tvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-202 "Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Stebėtojų tarybą".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus kasmetinių atostogų".

2007 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-204 "Dėl projekto "Pasirengimas Nemuno žemupio, Minijos ir Akmenos - Danės upių baseinų potvynių išankstinio perspėjimo sistemoms sukurti ir įdiegti".