Kovas

2007 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-71 "Dėl Konstantino Skieraus atleidimo iš SĮ "Kretingos komunalininkas" direktoriaus pareigų".

2007 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-72 "Dėl pritarimo Elektros energijos tiekimo ir vartojimo sutarties projektui".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-73 "Dėl Irenos Narmontaitės skyrimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiąja gydytoja".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-74 "Dėl Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano patvirtinimo".

• Sprendimo T2-74 priedas.

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-75 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2008 - 2010 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr.T2-62 pripažinimo netekusiu galios".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-76 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.T2-63 "Dėl leidimo paimti 1350,0 tūkst.Lt ilgalaikę banko paskolą" pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-77 "Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-78 "Dėl gyventojų atleidimo nuo žemės nuomos mokesčių".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-79 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo rajono seniūnijoms".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-80 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-81 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2006 metų veiklos ataskaitai".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-82 "Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-83 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-20 sprendimu Nr.T2-360 patvirtinto žemės sklypo Tiekėjų g.34, Kretingos m., detaliojo plano pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-84 "Dėl detaliojo plano Dupulčių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-85 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-86 "Dėl leidimo rengti žemės sklypo Padvarių k., Kretingos r. sav., kadastrinis Nr.5654/0002:550, detalųjį planą".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-87 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr.T2-36 dalinio pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-88 "Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-89 "Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų 2007 - 2013 metų strateginiams veiklos planams".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-90 "Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-90 priedas.

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-91 "Dėl mokinių priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-92 "Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-93 "Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Kartenos ir Salantų PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, įkainio už lovadienį nustatymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-94 "Dėl socialinės globos paslaugos kainos Kretingos socialinių paslaugų centre globojamam (rūpinamam) vaikui per mėnesį tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-95 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų bei asmenų, gaunančių trumpalaikes socialines globos paslaugas, planinių vietų skaičiaus tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-96 "Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-97 "Dėl asmenų nukreipimo į Kretingos rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Salantų ir Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines ir apmokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-98 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės konkurso komisijos darbdaviams parinkti viešųjų darbų programoje numatytiems darbams vykdyti darbo reglamento ir konkurso viešiesiems darbams atlikti organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-98 priedai.

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-99 "Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2006 metų ataskaitos ir 2007 metų sąmatos tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-100 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimu Nr.T2-253 patvirtintos savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio nustatymo metodikos papildymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-101 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-11-27 sprendimo Nr.T2-314 "Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies - kaupiamųjų lėšų dydžio ir nuomos mokesčio nustatymo" papildymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-102 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-12-23 sprendimo Nr.T2-351 "Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos tvirtinimo" papildymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-103 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2007 metų veiklos programos tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-104 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-152 "Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo" papildymo ir pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr.T2-21 "Dėl Kretingos rajono kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo" pakeitimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimo Nr.T2-6 pripažinimo netekusiu galios ir įpareigojimo administracijos direktoriui".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-107 "Dėl Kretingos rajono SĮ "Kretingos komunalininkas" direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-108 "Dėl viešo konkurso organizavimo Kretingos rajono savivaldybės įmonių vadovų pareigoms parinkti nuostatų tvirtinimo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-109 "Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-110 "Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo M.Valančiaus viešajai bibliotekai".

• Sprendimo Nr.T2-110 priedas.

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-111 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g.16, Kretingoje, nuomos".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-112 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g.6, Kretingoje, nuomos".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-113 "Dėl bendradarbiavimo sutarties su Viljandi miesto savivaldybe (Estijos Respublika)".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-114 "Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pasirašymo".

2007 m. kovo 29 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-115 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr.T2-72 dalinio pakeitimo".

• Sprendimo Nr.T2-115 priedas.